פרויקט מ.ס.ע – מתיירות לעלייה

פרויקט מ.ס.ע – מתיירות לעלייה

המכללה חברה לשיתוף פעולה עם חברת טללים לשימוש גוף מארגן, זאת לטובת המשך הפעלת תוכנית מ.ס.ע.
כאשר המכללה ממשיכה להיות אמונה על האחריות המקצועית של הקורסים הנלמדים במסגרת התוכנית בכל שנה ושנה.

רקע לפרוייקט:
מטרת הפרויקט הינה מאוד חדשנית ובאה לידי ביטוי באמירה מאוד מפורסמת של ראש ממשלת ישראל באותה התקופה – מר אריאל שרון – יוזם הפרויקט, שקבע: “כל צעיר/ה יהודי יחיה בארץ לפחות שנה אחת מכל חייו”, במסגרת תוכנית מיוחדת שתאפשר לו לשהות בישראל במשך 8 חודשים במהלכם הצעירים לומדים את הארץ לאורכה ולרוחבה, לומדים את השפה באולפן, יוצרים קשרים עם צעירים ישראלים, נחשפים לתרבויות שונות ולמנטליות ישראלית להכיר את הארץ באופן אישי. אם בתום התקופה, יגיע הצעיר למסקנה שהוא רוצה לבנות עתידו בארץ – יישנה את הסטאטוס מתייר – לעולה חדש. מאידך, אם יחליט שבכל זאת עתידו בארץ מוצאו – מדינת ישראל תרוויח שגריר נאמן של הארץ , שהכיר אותה מקרוב, חיי בה בתנאים של אזרח ישראלי ומסוגל למלא תפקיד הסברה בו הוא מעביר הלאה את הבשורה, בקהילה בה הוא חי. פרויקט מסע התחיל פעולתו במכללה בשנת 2008 במסגרת המדור לתוכניות מיוחדות. תוכנית ראשונה שהפעלנו הייתה תוכנית VIDECOM (עיצוב גרפי של אתרים באינטרנט). בהמשך נוספו פרויקטים נוספים ובהם: בניית אתרים באינטרנט, צילום, תוכנית מולטימדיה ועריכת סרטים קצרים (דוקו), תוכנית הכנת רופאים למבחני רישוי בישראל MDL in the Negev.

משך התוכניות הוא 10 חודשים (שנה אקדמית).