מלגות וסיוע כלכלי

 1. מלגה כללית – מלגה באמצעות המכללה לסיוע בשכר לימוד

  מועדי הגשת בקשה למלגת מכללה כללית – תשפ"ד

שנת לימוד מועד התחלת לימודים מועד אחרון להגשת בקשה למלגה
שנה ב' + שנה ג' לא רלוונטי הגשת בקשה עד –   01/01/2024
שנה א' מועד סתיו (אוקטובר) הגשת בקשה עד –  15/05/2024
שנה א' מועד אביב (פברואר-מרץ) לא פעיל

 

טופס מקוון - בקשה למלגה כללית

 

2. מלגת קרן "בטה"  

   מועדי הגשת בקשה למלגת קרן "בטה"-  22/11/2023  – 08/11/2023

טופס מקוון - בקשה למלגת קרן בטה

 

3. מערך הלוואות – ע"י דחייה או פיצול תשלומי שכר לימוד

המכללה הטכנולוגית מעמידה קרן לדחייה או לפיצול שכר לימוד, לסטודנטים המתקשים בתשלום השוטף של שכר הלימוד, וזאת ללא הצמדה וריבית. טפסי בקשה ניתן לקבל בדיקנאט הסטודנטים, ולהגיש לא יאוחר מה-10 בחודש שבו מתבצעת גביית שכר הלימוד.

לאחר אישור הבקשה, על הסטודנט המבקש להפקיד במדור חשבונות סטודנטים המחאות נגדיות לתאריכים שיקבעו בוועדה ולפי סכום ההלוואה ולהחזיר טופס זה בצרוף קבלה על הפקדת ההמחאות, להמשך טיפולו של דיקנאט הסטודנטים. על-סמך פעולה זו, לא ייגבה התשלום השוטף באמצעות הוראת הקבע.

סטודנט שהמחאתו לא תכובד ע"י הבנק, יועמד בפני וועדת משמעת.

טופס בקשה להלוואה

4. מלגת דיקנאט הסטודנטים – "ביחד להצלחה"

תכנית מלגות ייחודית לסטודנטים בשנה ב' וג' אשר בתמורה למלגה מלווים בחונכות לימודית סטודנטים בשנה א' לאורך כל שנת הלימודים, או מבצעים מעורבות חברתית בתרומה לקהילה וזוכים בקבלת מלגת לימודים משמעותית. זכאות למלגה נבחנת על פי מצב כלכלי , ממוצע ציונים מעל 80 וראיון אישי בדיקנאט הבוחן התאמה לתוכנית ולפעילות בה. מלגה בגובה עד 6000 ₪. היקף הפעילות 100 שעות שנתיות.


5. מלגות המכללה לעידוד מצוינות בלימודים

מידי שנה מעניקה המכללה, בטקס מכובד, מלגות הצטיינות ותעודות הערכה לסטודנטים בשנה ב', על הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת, ולבוגרי המכינה הטכנולוגית הלומדים בשנה א', על הישגיהם בתקופת המכינה.


6. מלגות מקרנות מגורמים חיצוניים

משרד הדיקנאט מקיים קשר פעיל ורציף עם קרנות ומפעלים, המעניקים מלגות לסטודנטים בעלי מאפיינים שונים. כל קרן קובעת לעצמה את הקריטריונים ואת בחירת הזכאים למלגה.

משרד הביטחון - הקרן להכוונת חיילים משוחררים

מימון והחזר שכר לימוד לחיילים משוחררים. משרד הביטחון, מסייע במימון 90% משכר לימוד יסוד לשנת לימודים, הניתן לסטודנטים שהינם חיילים משוחררים, בכפוף לעמידתם בתנאים הבאים:

 • הוכרו ע"י משרד הביטחון כחיילים משוחררים
 • החלו לימודים תוך חמש שנים מסיום שרות חובה או שירות לאומי.
 • לומדים בתקופת ההכשרה באחת משנות הלימוד – מכינה טכנולוגית, שנה א' –במגמות שהמוסד קיבל הכרה לכך בשנת הלימודים, שנה ב' – ע"פ הכללים המופרטים בשנתון ובידיעון. כמו כן, למימון זכאים סטודנטים אשר למדו במהלך כל אותה שנת לימודים.

לפרטים המלאים ולפירוט הקריטריונים לזכאות יש לעיין בשנתון/ בידיעון של המכללה.

משרד הכלכלה זרוע העבודה - מלגת תוכנית השוברים

לימודי הנדסאים על בסיס תכנית השוברים של משרד הכלכלה

מימון של עד 90% משכר הלימוד לדורשי עבודה

קישור למידע נוסף במשרד הכלכלה –  https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=275

קישור לסימולטור הזכאות  –  https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=256&ArticleID=138

האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, מפעיל מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים במימון חלקי של שכר הלימוד.

המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לבחור מסלול לימודים להכשרה מקצועית המתאים לכישורי המועמד, ולהיקלט בעבודה מקצועית. שכר הלימוד ממומן חלקית באמצעות השובר, ובוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום הנלמד יהיו זכאים למענק השמה.

במסגרת זו, תכנית השוברים חלה על מועמדים המעוניינים לרכוש השכלה טכנולוגית לתואר הנדסאי, במימון של 80 – 90 אחוזים משכר הלימוד, לכל שנת לימודים. סך המימון יכול להגיע עד 9000 ש”ח, בהתאם לעמידה בקריטריונים של המועמד ללימודים לתכנית.

 

קהל היעד לתכנית מחולק לשתי קבוצות, ולכל קבוצה הגדרות מימון נפרדות:

90% מימון משכר הלימוד:

 • חרדים
 • יוצאים בשאלה
 • נשים מיעוטים
 • גברים מיעוטים
 • אנשים בעלי מוגבלויות
 • יוצאי אתיופיה
 • צעירים בסיכון
 • מטופלים בקצה הרצף
 • תכנית תעסוקה
 • הורה עצמאי/ יחידני
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

80% מימון משכר הלימוד:

 • דורשי עבודה במופנים על-ידי שירות התעסוקה
 • עולה חדש שאינו יוצא אתיופיה
 • דורשי עבודה בגיל 45 ומעלה
 • תושבי יישובים בעלי עדיפות לאומית (אריאל נמצאת ברשימת יישובים אלו)

איך נרשמים?

ניתן להגיש בקשה לשובר להכשרה מקצועית רק באמצעות גוף מפנה. הגוף המפנה (כגון: לשכת תעסוקה) מבצע הכוונה וייעוץ על תחום הלימודים המתאים לפונה. בתום הליך הייעוץ וההכוונה מופנה המועמד לרישום ללימודים.

הליך הרישום ללימודים הוא רגיל ומלא. על המועמד לשלם דמי רישום + מקדמה. לאחר מכן עליו להסדיר את תשלום מלוא שכר הלימוד.

הסטודנט מקבל החזרים ב- 3 פעימות על בסיס הוכחת נוכחות של לפחות 85% במסלול + דיפלום.

באחריות הסטודנט לבצע את התהליך מול משרד הכלכלה והגופים המפנים

מלגת קרן B.E.T.A

קרן ללימודי טכנולוגיה מצרפת המעניקה מלגות לסטודנטים במכללה הטכנולוגית, המוענקת על ידי הגב' דניאל גרימברט.

הקריטריונים של הקרן לקבלת המלגה הינם:

 • לימודים במגמות טכנולוגיות
 • סטודנטים מצטיינים
 • סטודנטים בעלי צורך כלכלי-נבחן על פי מצב סוציואקונומי

מקבלי המלגה נדרשים לבצע חונכות לסטודנט במכללה בהיקף של 20-50 שעות שנתיות, דרך מרכז סיוע לסטודנט בדיקנאט. סכום המלגה נקבע באופן פרטני לכל סטודנט על פי שיקולי הקרן.

 

 

קרן הסיוע לסטודנטים מטעם משרד החינוך

משרד החינוך מעמיד לרשות הסטודנטים, קרן להלוואות ומענקים. הקריטריונים הינם על פי תנאי הקרן. טפסי בקשה ניתן למלא דרך האינטרנט. פרטי הרשמה וקישור למילוי טפסי המלגה יפורסמו על ידי דיקנאט הסטודנטים במעמד פתיחת הרשמה של משרד החינוך.

מלגת "לגעת ברוח היהודית"

התכנית שייכת לארגון ארצי "נפש יהודי" הפועל לחיזוק הזהות היהודית בקרב סטודנטים ויצירת קשר וגשר בין חילוניים ודתיים. התכנית הינה תכנית שנתית בנושא יהדות ואקטואליה, אשר בנויה ממפגשים והרצאות. סטודנטים המשתתפים בתכנית יקבלו מלגה שנתית של עד כ-4000 ₪. מקבלי המלגה, נדרשים להשתתף בתכנית בהיקף של כ-60 שעות בכל סמסטר, ע"פ לוח זמנים שיחולק בתחילת כל סמסטר בו יצוינו מועדי המפגשים. ההרשמה למלגה מתבצעת באתר התכנית באינטרנט. הזכאות לקבלת המלגה מותנית בראיון אישי ע"י נציגי התוכנית. המלגה ניתנת בסוף כל סמסטר באופן יחסי להיקף שעות הלימוד בתוכנית, כפוף לתקנון.

מלגת סטארט-אפ באר-שבע

מלגה עירונית לתושבי באר-שבע. המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי באר-שבע לפחות 5 שנים, הלומדים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג לתואר ראשון/הנדסאים ועוד. המלגה הינה על סך ₪1000. הרשמה למלגה נפתחת בדרך כלל לאחר פתיחת שנת הלימודים, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר המכללה או באתר העירייה – בסטארטאפ.

תכנית המלגות IMPACT של ארגון ידידי צה"ל (FIDF)

המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי.
גובה המלגה 4000$ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.
ההרשמה למלגה פתוחה (גם טרם הרישום למוסד הלימודים) החל מה 1.3 בכל שנה ונסגרת ב- 31.5.
לפרטים: https://fidfimpact.org טל. 03-9698855

מלגת קרן גרוס

הקרן להנצחה וקידום חיילים משוחררים. הקרן מעניקה מלגות לאוכלוסיות יעד שהינן: חיילים בודדים, תושבי פריפריה, חרדים, בני העדה האתיופית, בני מיעוטים ועולים. בקשה למלגה ניתן להגיש עד חמש שנים מיום השחרור מצה"ל והנדסאים החל משנה ב' ללימודיהם. מתן המלגה מותנה בפעילות קהילתית בהיקף של 65 שעות שנתיות במקום המגורים. פרטים נוספים ובדיקת קריטריונים למלגה ניתן למצוא באתר הקרן.

מלגת ענף הבנייה

קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה. הקרן מעניקה מלגות המיועדות ללומדים במסלול הנדסאי בניין ואדריכלות ועיצוב פנים. המלגה מיועדות לסטודנטים עם קושי כלכלי אשר משקיעים ומתמידים בלימודיהם. הזכאות למלגה נקבעת על בסיס אישורים ועל פי  שיקולי הקרן. טפסי בקשה למלגה ניתן לקבל במשרד הדיקנאט.

מלגות לימודים לאוכלוסיות מיוחדות - משרד הכלכלה

משרד הכלכלה מעניק מלגות מימון שכר לימוד מלאות לאוכלוסיות מיוחדות שהוגדרו על ידי משרד הכלכלה. אוכלוסיות אלו כוללות סטודנטים מהמגזר החרדי וסטודנטים מהמגזר הבדואי. סטודנטים המעוניינים לבדוק את זכאותם נדרשים לבצע זאת במהלך הרשמתם ללימודים. הזכאות למלגה נקבעת על ידי משרד הכלכלה, לאחר שהמכללה מגישה את כלל המסמכים הנדרשים.

פר"ח –לש"ם- סטודנט חונך סטודנט

תכנית בה סטודנט מהמכללה חונך סטודנט בשנה א' ללימודיו. מטרת החונכות הינה לסייע לסטודנט הנחנך בהבנת החומר הנלמד וברכישת כלים אפקטיביים ומיומנויות למידה אשר יאפשרו לו להתמודד באופן עצמאי עם הלימודים בהמשך דרכו. המשתתפים בתכנית זוכים במלגה על סך 5200 ₪ , סיפוק משמעות נוספת במהלך הלימודים, תוספת משמעותית לקורות החיים.

אופן הגשת המועמדות : ניתן להגיש מועמדות באתר פרח ולפעול על פי הנחיות הבאות :

הרשמה – באר שבע –לש"ם (שם פרויקט : סטודנט לסטודנט)- שם המוסד המכללה הטכנולוגית ב"ש

מלגת קרן יוסיפון

בני משפחת יוסיפון החליטו להנציח את זכרו של דר' שמואל יוסיפון(ז"ל), ולהעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים במגמה להנדסאי מכונות במכללה הטכנולוגית בבאר שבע. ד"ר  שמואל יוסיפון, מהנדס מכונות, אשר הקים את המגמה למכונות במכללה ועמד בראשה בין השנים 1971-1979.

מלגת "מבט אל החיים" –חב"ד בקמפוס

התכנית הינה תכנית לימודית ייחודית ומעשירה שנוסדה על ידי JLI מכון יוקרתי ללימודי יהדות בארה"ב, ופועלת ביותר ממאה אוניברסיטאות ברחבי ארה"ב וכ-5 שנים ברחבי קמפוסים בארץ .במסגרת התוכנית עוברים הסטודנטים קורס סמסטריאלי–בן 12 מפגשים בנושאים מרתקים, העוסקים בדילמות שונות של החיים מתוך מבטה הייחודי של היהדות. בחלק מהמפגשים תתקיים סדנה ייחודית על ידי אמנים מיוחדים, בנוסף לכך מוענקת לסטודנטים המשתתפים מלגה על סך 1000 ₪ בסיום המפגשים ! ההרשמה הינה בהתאם לפרסומים אל מול הרב שניאור והני גרוזמן – האחראי על כל הפעילות הענפה של חב"ד בקמפוס המכללה הטכנולוגית.

מלגת ארגון הקבלנים והבונים ב"ש והנגב

המלגות מיועדות ללומדים במסלול הנדסאים במגמות בנין, חשמל קירור ומיזוג אוויר ומכונות גז טבעי  שנה א' בוקר ושנה ב' משולב. המלגות בסך 2,000 ₪ יינתנו כמלגת סיוע לשכר לימוד לסטודנטים בעלי קושי כלכלי אשר משקיעים ומתמידים בלימודיהם. הזכאות למלגה הינה על בסיס אישורים כלכלים ועל פי שיקולי הקרן, בצירוף טופס בקשה למלגה.

משרד הביטחון - הקרן להכוונת חיילים משוחררים

מימון והחזר שכר לימוד לחיילים משוחררים. משרד הביטחון, מסייע במימון 90% משכר לימוד יסוד לשנת לימודים, הניתן לסטודנטים שהינם חיילים משוחררים, בכפוף לעמידתם בתנאים הבאים:

 • הוכרו ע"י משרד הביטחון כחיילים משוחררים
 • החלו לימודים תוך חמש שנים מסיום שרות חובה או שירות לאומי.
 • לומדים בתקופת ההכשרה באחת משנות הלימוד – מכינה טכנולוגית, שנה א' –במגמות שהמוסד קיבל הכרה לכך בשנת הלימודים, שנה ב' – ע"פ הכללים המופרטים בשנתון ובידיעון. כמו כן, למימון זכאים סטודנטים אשר למדו במהלך כל אותה שנת לימודים.

לפרטים המלאים ולפירוט הקריטריונים לזכאות יש לעיין בשנתון/ בידיעון של המכללה.

משרד הכלכלה זרוע העבודה - מלגת תוכנית השוברים

לימודי הנדסאים על בסיס תכנית השוברים של משרד הכלכלה

מימון של עד 90% משכר הלימוד לדורשי עבודה

קישור למידע נוסף במשרד הכלכלה –  https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=275

קישור לסימולטור הזכאות  –  https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=256&ArticleID=138

האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, מפעיל מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים במימון חלקי של שכר הלימוד.

המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לבחור מסלול לימודים להכשרה מקצועית המתאים לכישורי המועמד, ולהיקלט בעבודה מקצועית. שכר הלימוד ממומן חלקית באמצעות השובר, ובוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום הנלמד יהיו זכאים למענק השמה.

במסגרת זו, תכנית השוברים חלה על מועמדים המעוניינים לרכוש השכלה טכנולוגית לתואר הנדסאי, במימון של 80 – 90 אחוזים משכר הלימוד, לכל שנת לימודים. סך המימון יכול להגיע עד 9000 ש”ח, בהתאם לעמידה בקריטריונים של המועמד ללימודים לתכנית.

 

קהל היעד לתכנית מחולק לשתי קבוצות, ולכל קבוצה הגדרות מימון נפרדות:

90% מימון משכר הלימוד:

 • חרדים
 • יוצאים בשאלה
 • נשים מיעוטים
 • גברים מיעוטים
 • אנשים בעלי מוגבלויות
 • יוצאי אתיופיה
 • צעירים בסיכון
 • מטופלים בקצה הרצף
 • תכנית תעסוקה
 • הורה עצמאי/ יחידני
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

80% מימון משכר הלימוד:

 • דורשי עבודה במופנים על-ידי שירות התעסוקה
 • עולה חדש שאינו יוצא אתיופיה
 • דורשי עבודה בגיל 45 ומעלה
 • תושבי יישובים בעלי עדיפות לאומית (אריאל נמצאת ברשימת יישובים אלו)

איך נרשמים?

ניתן להגיש בקשה לשובר להכשרה מקצועית רק באמצעות גוף מפנה. הגוף המפנה (כגון: לשכת תעסוקה) מבצע הכוונה וייעוץ על תחום הלימודים המתאים לפונה. בתום הליך הייעוץ וההכוונה מופנה המועמד לרישום ללימודים.

הליך הרישום ללימודים הוא רגיל ומלא. על המועמד לשלם דמי רישום + מקדמה. לאחר מכן עליו להסדיר את תשלום מלוא שכר הלימוד.

הסטודנט מקבל החזרים ב- 3 פעימות על בסיס הוכחת נוכחות של לפחות 85% במסלול + דיפלום.

באחריות הסטודנט לבצע את התהליך מול משרד הכלכלה והגופים המפנים

מלגת קרן B.E.T.A

קרן ללימודי טכנולוגיה מצרפת המעניקה מלגות לסטודנטים במכללה הטכנולוגית, המוענקת על ידי הגב' דניאל גרימברט.

הקריטריונים של הקרן לקבלת המלגה הינם:

 • לימודים במגמות טכנולוגיות
 • סטודנטים מצטיינים
 • סטודנטים בעלי צורך כלכלי-נבחן על פי מצב סוציואקונומי

מקבלי המלגה נדרשים לבצע חונכות לסטודנט במכללה בהיקף של 20-50 שעות שנתיות, דרך מרכז סיוע לסטודנט בדיקנאט. סכום המלגה נקבע באופן פרטני לכל סטודנט על פי שיקולי הקרן.

 

 

קרן הסיוע לסטודנטים מטעם משרד החינוך

משרד החינוך מעמיד לרשות הסטודנטים, קרן להלוואות ומענקים. הקריטריונים הינם על פי תנאי הקרן. טפסי בקשה ניתן למלא דרך האינטרנט. פרטי הרשמה וקישור למילוי טפסי המלגה יפורסמו על ידי דיקנאט הסטודנטים במעמד פתיחת הרשמה של משרד החינוך.

מלגת "לגעת ברוח היהודית"

התכנית שייכת לארגון ארצי "נפש יהודי" הפועל לחיזוק הזהות היהודית בקרב סטודנטים ויצירת קשר וגשר בין חילוניים ודתיים. התכנית הינה תכנית שנתית בנושא יהדות ואקטואליה, אשר בנויה ממפגשים והרצאות. סטודנטים המשתתפים בתכנית יקבלו מלגה שנתית של עד כ-4000 ₪. מקבלי המלגה, נדרשים להשתתף בתכנית בהיקף של כ-60 שעות בכל סמסטר, ע"פ לוח זמנים שיחולק בתחילת כל סמסטר בו יצוינו מועדי המפגשים. ההרשמה למלגה מתבצעת באתר התכנית באינטרנט. הזכאות לקבלת המלגה מותנית בראיון אישי ע"י נציגי התוכנית. המלגה ניתנת בסוף כל סמסטר באופן יחסי להיקף שעות הלימוד בתוכנית, כפוף לתקנון.

מלגת סטארט-אפ באר-שבע

מלגה עירונית לתושבי באר-שבע. המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי באר-שבע לפחות 5 שנים, הלומדים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג לתואר ראשון/הנדסאים ועוד. המלגה הינה על סך ₪1000. הרשמה למלגה נפתחת בדרך כלל לאחר פתיחת שנת הלימודים, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר המכללה או באתר העירייה – בסטארטאפ.

תכנית המלגות IMPACT של ארגון ידידי צה"ל (FIDF)

המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי.
גובה המלגה 4000$ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.
ההרשמה למלגה פתוחה (גם טרם הרישום למוסד הלימודים) החל מה 1.3 בכל שנה ונסגרת ב- 31.5.
לפרטים: https://fidfimpact.org טל. 03-9698855

מלגת קרן גרוס

הקרן להנצחה וקידום חיילים משוחררים. הקרן מעניקה מלגות לאוכלוסיות יעד שהינן: חיילים בודדים, תושבי פריפריה, חרדים, בני העדה האתיופית, בני מיעוטים ועולים. בקשה למלגה ניתן להגיש עד חמש שנים מיום השחרור מצה"ל והנדסאים החל משנה ב' ללימודיהם. מתן המלגה מותנה בפעילות קהילתית בהיקף של 65 שעות שנתיות במקום המגורים. פרטים נוספים ובדיקת קריטריונים למלגה ניתן למצוא באתר הקרן.

מלגת ענף הבנייה

קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה. הקרן מעניקה מלגות המיועדות ללומדים במסלול הנדסאי בניין ואדריכלות ועיצוב פנים. המלגה מיועדות לסטודנטים עם קושי כלכלי אשר משקיעים ומתמידים בלימודיהם. הזכאות למלגה נקבעת על בסיס אישורים ועל פי  שיקולי הקרן. טפסי בקשה למלגה ניתן לקבל במשרד הדיקנאט.

מלגות לימודים לאוכלוסיות מיוחדות - משרד הכלכלה

משרד הכלכלה מעניק מלגות מימון שכר לימוד מלאות לאוכלוסיות מיוחדות שהוגדרו על ידי משרד הכלכלה. אוכלוסיות אלו כוללות סטודנטים מהמגזר החרדי וסטודנטים מהמגזר הבדואי. סטודנטים המעוניינים לבדוק את זכאותם נדרשים לבצע זאת במהלך הרשמתם ללימודים. הזכאות למלגה נקבעת על ידי משרד הכלכלה, לאחר שהמכללה מגישה את כלל המסמכים הנדרשים.

פר"ח –לש"ם- סטודנט חונך סטודנט

תכנית בה סטודנט מהמכללה חונך סטודנט בשנה א' ללימודיו. מטרת החונכות הינה לסייע לסטודנט הנחנך בהבנת החומר הנלמד וברכישת כלים אפקטיביים ומיומנויות למידה אשר יאפשרו לו להתמודד באופן עצמאי עם הלימודים בהמשך דרכו. המשתתפים בתכנית זוכים במלגה על סך 5200 ₪ , סיפוק משמעות נוספת במהלך הלימודים, תוספת משמעותית לקורות החיים.

אופן הגשת המועמדות : ניתן להגיש מועמדות באתר פרח ולפעול על פי הנחיות הבאות :

הרשמה – באר שבע –לש"ם (שם פרויקט : סטודנט לסטודנט)- שם המוסד המכללה הטכנולוגית ב"ש

מלגת קרן יוסיפון

בני משפחת יוסיפון החליטו להנציח את זכרו של דר' שמואל יוסיפון(ז"ל), ולהעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים במגמה להנדסאי מכונות במכללה הטכנולוגית בבאר שבע. ד"ר  שמואל יוסיפון, מהנדס מכונות, אשר הקים את המגמה למכונות במכללה ועמד בראשה בין השנים 1971-1979.

מלגת "מבט אל החיים" –חב"ד בקמפוס

התכנית הינה תכנית לימודית ייחודית ומעשירה שנוסדה על ידי JLI מכון יוקרתי ללימודי יהדות בארה"ב, ופועלת ביותר ממאה אוניברסיטאות ברחבי ארה"ב וכ-5 שנים ברחבי קמפוסים בארץ .במסגרת התוכנית עוברים הסטודנטים קורס סמסטריאלי–בן 12 מפגשים בנושאים מרתקים, העוסקים בדילמות שונות של החיים מתוך מבטה הייחודי של היהדות. בחלק מהמפגשים תתקיים סדנה ייחודית על ידי אמנים מיוחדים, בנוסף לכך מוענקת לסטודנטים המשתתפים מלגה על סך 1000 ₪ בסיום המפגשים ! ההרשמה הינה בהתאם לפרסומים אל מול הרב שניאור והני גרוזמן – האחראי על כל הפעילות הענפה של חב"ד בקמפוס המכללה הטכנולוגית.

מלגת ארגון הקבלנים והבונים ב"ש והנגב

המלגות מיועדות ללומדים במסלול הנדסאים במגמות בנין, חשמל קירור ומיזוג אוויר ומכונות גז טבעי  שנה א' בוקר ושנה ב' משולב. המלגות בסך 2,000 ₪ יינתנו כמלגת סיוע לשכר לימוד לסטודנטים בעלי קושי כלכלי אשר משקיעים ומתמידים בלימודיהם. הזכאות למלגה הינה על בסיס אישורים כלכלים ועל פי שיקולי הקרן, בצירוף טופס בקשה למלגה.

 • המומלצים למלגות המופרטות לעיל, נבחרים מכלל מבקשי המלגות במכללה, כאשר הקריטריונים הינם: תנאי הקרן, מצב סוציו-אקונומי והצלחה בלימודים. מומלץ על כן להגיש, מידי שנה, בקשה למלגת המכללה וכן להתעדכן באורח שוטף לגבי מלגות (פרסומים יהיו על גבי לוח המודעות של הדיקנאט ובאתר המכללה).
 • מספר המלגות וגובהן מותנה במסגרת התקציבית.

6. פר"ח – פרויקט חונכות

תכנית חונכות פר"ח מופעלת ארצית ע"י מרכז פר"ח במכון וייצמן, רחובות. סטודנטים הלומדים במכללה הטכנולוגית רשאים להצטרף לתכנית פר"ח, המופעלת באמצעות משרדי פר"ח באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הסטודנט מתחייב לחנוך ילד/ה, הזקוקים לסיוע לימודי, אישי וחברתי. הפעילות נעשית פעמיים בשבוע, סה"כ 4 שעות שבועיות, כאשר הסטודנטים מתוגמלים במלגה בסכום המשתנה משנה לשנה. הקשר בין החונך והחניך הינו קשר מחייב, לכן על הסטודנט החונך לבצע פעילות זו בעקביות ובמסירות. ההרשמה מתבצעת על ידי הסטודנט במהלך חודשי הקיץ באתר פר"ח.