הרשמה להנדסאים ומכינות לשנה"ל תש"פ

הרשמה מקוונת למכללה מקצרת את זמן הרישום ומאפשרת הרשמה מלאה בדמי רישום מופחתים.

בטרם ביצוע הרישום המקוון הנך מתבקש לקרוא את ידיעון המכללה.

כל ההנחיות והתקנות המופיעים בידיעון חלים גם על הנרשמים באינטרנט. 

*קישור לידיעון   *קישור לתמצית נהלי שכר לימוד

  • לבירורים נוספים ניתן לפנות למדור הרישום במכללה בטלפון 1-800-206-205.
  • תשלום דמי רישום מתבצע בעסקת אשראי, באתר מאובטח ופרטי כרטיסך אינם נשמרים.
  • התשלום עבור הרישום ללימודים אינו מוחזר גם אם תבקש/י לבטל בהמשך את מועמדותך מכל סיבה שהיא.
  • בתהליך ההרשמה הנך מצהיר שהפרטים שנמסרו הינם מלאים, מדויקים ונכונים, ושבמידה ותיענה בקשתך להתקבל ללימודים במכללה הטכנולוגית באר שבע הנך מתחייב לקיים את כללי המכללה, נהליה ותקנותיה.

– עליך להדפיס, למלא ולסרוק את מסמכי הרישום. 

להורדת מסמכי הרישום לחצו כאן

– עליך לסרוק את המסמכים האישים הבאים: 

  • תעודת זהות + ספח (עולה חדש/ה יש לצרף בנוסף לתעודת זהות תעודת עולה)
  • רישיון נהיגה / דרכון
  • תעודת שחרור מצה"ל / פטור / אישור סיום שירות לאומי.
  • תמונת פספורט.
  • תעודת בגרות / תעודת השכלה.
  • תעודות נוספות ממוסדות להשכלה גבוהה.

– להשלמת תהליך הרישום המקוון עליך לצרף את המסמכים הנ"ל תחת לשונית "השלמת רישום" או להעביר למדור רישום במכללה.

שמחים שבחרת ללימודים לתואר הנדסאי – תכל'ס מקצוע !

להרשמה לחצו כאן
להשלמת רישום לחצו כאן

נגישות