תוכנות לסטודנטים

תוכנות הנלמדים במכללה בשביל הסטודנטים:

 

מגמה  תוכנה קישור
אדריכלות/בניין  SketchUp  מעבר לאתר SketchUp
AutoCAD/Revit מדריך לקבלת רישיון סטודנט לתוכנות של חברת Autodesk
Lumion  מעבר לאתר Lumion
מכונות SolidWorks 2023-2024 מדריך להורדת התוכנה
אלקטרוניקה  AutoCAD Electrical מדריך לקבלת רישיון סטודנט לתוכנות של חברת Autodesk 
תוכנה  Eclipse  מעבר לאתר eclipse 
Microsoft SQL Express Server מעבר לאתר SQL Server Microsoft
Python מעבר לאתר python 
Oracle VM VirtualBox מעבר לאתר virtualbox 
Visual Studio מעבר לאתר Visual Studio Microsoft 
PyCharm מעבר לאתר JetBrains 
Android Studio מעבר לאתר Android Studio 
כללי Office 365 מדריך להורדת התוכנה
חיבור לתוכנות של מכללה מהבית מדריך לחיבור שולחן עבודה מרוחק של המכללה