שכר לימוד

אודות מדור שכר לימוד – חשבונות סטודנטים

מדור חשבונות סטודנטים ממונה על גביית שכר לימוד, תשלום לבחינות מה"ט, דמי אגודת סטודנטים ותשלומים נלווים במסגרת הלימודים במכללה הטכנולוגית במגמות השונות, במדור הכשרה והשתלמויות ובמכינה הטכנולוגית להנדסאים.

חיוב שכר הלימוד מתבצע על פי חוזר מנהל מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.

פריסת שכר לימוד לתשלומים מתבצעת באמצעות הוראת קבע במועדים המפורסמים מראש. סטודנט המעוניין להסדיר תשלומיו בדרך אחרת מתבקש להסדיר התשלום לפני מועד הפעלת הוראת הקבע ( עד ל-15 בחודש התשלום) באמצעות אפלקיציית המכללה TCB, אתר המכללה או בקופת המכללה.

אישור גובה שכר לימוד –

ניתן להנפיק אישור גובה שכר לימוד במידע אישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > אישורים 

חיילים משוחררים תשפ"ג:

 • אחוז מימון הקרן לחיילים משוחררים בשנת הלימודים תשפ"ג עומד על 80% משכר לימוד יסוד.
 • חייל משוחרר ישלם בשנה"ל תשפ"ג  20% שכ"ל יסוד, דמי נלווים ודמי בחינות חיצוניות.
 • התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
 • אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן. 

סגל מדור שכר לימוד

 • שעות קבלה

  רודנקו יליזבטה


  עובדת מדור
 • שעות קבלה

  ספוז'ניקוב חגית


  ראש מדור חשבונות סטודנטים, פרויקטים ובקרה
 • שעות קבלה

  קוגן גבריאלה


  עוזרת מנהלית מדור חשבונות סטודנטים ופרויקטים