שכר לימוד

אודות מדור שכר לימוד - חשבונות סטודנטים

מדור חשבונות סטודנטים ממונה על גביית שכר לימוד, תשלום לבחינות מה"ט, דמי אגודת סטודנטים ותשלומים נלווים במסגרת הלימודים במכללה הטכנולוגית במגמות השונות, במדור הכשרה והשתלמויות ובמכינה הטכנולוגית להנדסאים.

חיוב שכר הלימוד מתבצע על פי חוזר מנהל מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.

פריסת שכר לימוד לתשלומים מתבצעת באמצעות הוראת קבע במועדים המפורסמים מראש. סטודנט המעוניין להסדיר תשלומיו בדרך אחרת יפנה למשרדי המדור ויבחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • מזומן / המחאת מזומן
 • כרטיס אשראי – ניתן לביצוע טלפוני או דרך האתר
 • שובר תשלום בבנק
 • משיכה מהפיקדון הצבאי (לזכאים)
 • דחיית תשלום (דרך דיקנאט הסטודנטים)

אישורי עלות שכר לימוד ניתן להנפיק במידע אישי לסטודנט.

חיילים משוחררים עד 5 שנים מהשחרור זכאים למלגה בגובה 100% משכר לימוד יסוד לשנה א' ולשנה ב' מהקרן להכוונת חיילים במשרד הביטחון. במידה והסטודנט נדרש להשלים תנאי קבלה במסגרת המכינה הטכנולוגית זכאי גם למלגה בגובה של 100% שכר לימוד יסוד.

*התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
אחוז המימון ואופן המימון כפוף לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

להלן גובה שכר לימוד יסוד לשנה"ל תשע"ט:

 • הנדסאים בלימודי יום – 7,058 ₪ 7 תשלומים
 • הנדסאים משולב – 5,800 ₪ 7 תשלומים
 • מכינה טכנולוגית להנדסאים – 3,151 ₪ 4 תשלומים

לסכומים הנ”ל יש להוסיף תשלומים נלווים, דמי בחינות ממלכתיות, דמי אגודת סטודנטים ודמי סריקה וערעורים. שכר הלימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד יולי 2018.

לפרוט שכר לימוד לפי מסלולים ושנות לימוד לחץ כאן

קישור להדגשי שכר לימוד

סגל מדור שכר לימוד

 • שעות קבלה

  רודנקו יליזבטה


  עובדת מדור
 • שעות קבלה

  גבריאלה קוגן


  מזכירה מדור פרויקטיים
 • שעות קבלה

  חגית ספוז'ניקוב


  מנהלת חשבונות במדור חשבונות סטודנטים