מרכז סיוע לימודי

מרכז זה הוקם במטרה לתת סיוע לימודי לסטודנטים הנתקלים בקשיים במהלך לימודיהם. הסיוע ניתן ע"י מתגברים, אשר הינם סטודנטים מצטיינים בשנה גבוהה יותר.

סטודנטים הזקוקים לסיוע מוזמנים לפנות למשרד הדיקנאט / להוריד מהאתר ולמלא "טופס בקשה לתגבור". שיבוץ המתגבר מתבצע במידת האפשר באופן מיידי ולא יאוחר משבוע ימים, זאת בהתאם לזמינות המתגבר.

תגבור לימודי

להגשת בקשה לקבלת תגבור לימודי יש למלא את הטופס בקישור הבא :

טופס בקשה לתגבור

מרכז תמיכה בסטודנטים לקויי למידה

בדיקנאט הסטודנטים פועלת ועדה הדנה בפניות הסטודנטים בעלי לקויות למידה. הוועדה מחליטה על דרך הטיפול הטובה ביותר במהלך לימודיו של הסטודנט ובתקופת המבחנים.

1. טיפול בהתאמות לליקוי למידה:

יש למלא טופס בקשה להתאמות בצירוף אבחון דידקטי בתוקף (ע"פ נהלי מה"ט: 7 שנים באם האבחון נעשה לאחר גיל 16). האבחון חייב להיעשות ע"י גורם מוסמך: פסיכולוג חינוכי או מאבחן דידקטי. 

מועדי הגשה – מועדי הגשת בקשה להתאמות הינה בהתאם למועדי הבחינות, כלומר:

  • סטודנט שניגש לבחינות במועד אביב (פברואר-מרץ), עליו להגיש אבחונים עד לתאריך 15/11 בשנת הלימודים, במשרד הדיקנאט.
  • סטודנט שניגש לבחינות במועד קיץ (יולי), עליו להגיש את האבחונים עד לתאריך 15/2 בשנת הלימודים.
  • סטודנט שהתחיל לימודיו במועד אביב, עליו להגיש את האבחונים עד לתאריך 15/3 בשנת הלימודים.

חשוב להדגיש כי סטודנט שיפנה ויגיש אבחונים לאחר תאריכים אלו, בקשתו לא תאושר ע"י מה"ט ולא יוכל לקבל התאמות בבחינות החיצוניות.

לאחר דיון בפניות שיוגשו ע"פ המועדים המצוינים, הדיקנאט ידאג להודיע על החלטת הוועדה לסטודנט ולכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מחלקת הבחינות במה"ט.

טופס בקשה להתאמות בלימודים

2. סיוע מגוון ללקויות למידה: 
הסטודנטים יקבלו במהלך לימודיהם סיוע מגוון הכולל: הארכת זמן, תגבורים, סדנאות בנושא אסטרטגיות למידה, ייעוץ וליווי ע"י יועץ חינוכי.

3. הפנייה לאבחון דידקטי: 
סטודנטים הזקוקים לאבחון דידקטי על מנת לקבל התאמות, יפנו לדיקנאט הסטודנטים, ויופנו למאבחנים אשר עובדים עם המכללה ויזכו להנחה משמעותית בגובה התשלום לאבחון.

4. סיוע לבעלי לקות רפואית: 
סטודנט המבקש התאמות בלימודים עקב לקות רפואית, ימלא טופס בקשה להתאמות עד 3 שבועות מתחילת כל סמסטר ויצרף אישור רפואי עדכני מרופא מומחה המפרט את ההמלצות להתאמות המבוקשות. ההתאמות ייבחנו ויאושרו ע"פ החלטת הוועדה. ההחלטה תימסר לסטודנט.

טופס בקשה להתאמות עקב מגבלה

5. סיוע לעולים חדשים ולבני העדה האתיופית:
עולים חדשים, הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים, זכאים לקבל שעורי עזר במימון מנהל הסטודנטים. בנוסף מגיע נציג מנהל הסטודנטים המלווה את העולים החדשים ומסייע בידם בכל הקשור ללימודיהם במכללה. סטודנטים עולים חדשים זכאים לתוספת זמן בבחינות (ע"פ נוהלי מה"ט).

6. סיוע למגזר הבדואי:
מתן סיוע בהתאם לצרכים שעולים, בעזרת גופים ותורמים רלוונטיים לכל שנת לימודים.

7. ייעוץ חינוכי:
במסגרת הדיקנאט, פועל שרות ייעוץ חינוכי לסטודנטים. זאת, במטרה להפנות לאבחון דידקטי/אחר, עבור תלמידים שזקוקים להקלות או להתאמות בלימודיהם.

8. תיאום שירותי רווחה לסטודנט:
ליווי וטיפול בסטודנטים במהלך שנת הלימודים הראשונה. זאת, על מנת להגביר ולחזק את המוכנות ללימודים ע"י התערבות פרטנית או קבוצתית. במסגרת הליווי, בשנה א' יינתנו כלים ומגוון פתרונות לצרכים או לקשיים שעולים במהלך שנת הלימודים.