קהילת הבוגרים של המכללה הטכנולוגית

    עשיתם את זה ואנחנו רוצים להתגאות בכם על ההצלחה המקצועית והאקדמית שלכם.

    מלאו את הטופס, העלו תמונה ובקרוב אולי תופיעו באתר המכללה וברשתות.


    מסכימה שתשתמשו בשמי, בפרטיי ובתמונה שצירפתי אליכם לטובת פרסום בכל אמצעי הפרסום העומדים לרשות המכללה. אין לי דרישות מהמכללה בכל\ מסכים
    .הנוגע לפרסום וברור לי כי לא חלים יחסי עובד מעביד ביני לבין המכללה