הגשת פרויקט גמר-הנחיות וטפסים להורדה

א. תנאים להגשת פרויקט גמר 

סטודנט אשר יעמוד בתנאים הבאים יוכל להגיש פרויקט גמר :

          1. הצעת הפרויקט שהגיש הסטודנט מאושרת ובתוקף (ההצעה תקפה לשנה מיום אישורה)

          2. הסטודנט עבר בהצלחה בחינה ממלכתית אחת לפחות.

          3. הסטודנט אינו חייב שכר לימוד עבור פרויקט הגמר ו/או הגנת פרויקט.

ב. הנחיות כלליות לכתיבת פרויקט ומבנה פרויקט גמר – 

» הנחיות כלליות לכתיבת פרויקט גמר להורדה ← קובץ PDF 

          » דוגמא למבנה פרויקט גמר להורדה ← קובץ PDF , קובץ WORD

ג. הנחיות לשמירת קובץ הפרויקט הסופי והחתום 

» בסיום הכנת הפרויקט יש לשמור את הפרויקט כקובץ Pdf אחד לפי הסדר הבא:

 1. כריכה – על גבי הכריכה יש להדפיס את נושא הפרויקט, שם הסטודנט, שם המנחה ותאריך ההגשה.
  קישור לקובץ כריכה 
 2. עמוד ראשון – יש לצרף טופס דף חתימות חתום ע"י הסטודנט, המנחה וראש המגמה. קישור לקובץ ← דף חתימות 
 3. עמוד שני – יש לצרף טופס הצהרת סטודנט. קישור לקובץ הצהרת סטודנט 
 4. עמוד שלישייש לצרף הצעת פרויקט תקפה וחתומה ע"י מדור פרויקטים.
 5. מעמוד רביעי ואילך יצורף ספר הפרויקט המלא.
 6. במגמת הנדסה אזרחית בלבד יש לצרף לקובץ הפרויקט גם טופס רשימת תיוג. קישור לקובץ רשימת תיוג

        ד. אופן שליחת  קובץ הפרויקט למדור פרויקטים – 

 1. יש לשלוח את קובץ פרויקט הגמר החתום כקובץ (PDF) למדור פרויקטים למייל הבא : projects.tcb@gmail.com

 2. לאחר בדיקה ואישור מדור פרויקטים, ספריית המכללה ומדור חשבונות סטודנטים יישלח לסטודנט אישור מסירת פרויקט, תוך עד 10 ימי עבודה.

       ה. הנחיות וטפסים לביצוע התמחות מעשית (סטאז')

 1. הנחיות כלליות לביצוע התמחות מעשית (סטאז) להורדה ←  קובץ PDF 
 2. טופס להצעת פרויקט – התמחות מעשית (סטאז') להורדה ←  קובץ PDF, קובץ WORD
 3. טופס הערכת המנחה לביצוע סטאז' להורדה ←  קובץ PDF