הגשת פרויקט גמר-הנחיות וטפסים להורדה

א. תנאים להגשת פרויקט גמר 

סטודנט אשר יעמוד בתנאים הבאים יוכל להגיש פרויקט גמר :

 1. הצעת הפרויקט שהגיש הסטודנט מאושרת ובתוקף (ההצעה תקפה לשנה מיום אישורה)
 2. הסטודנט עבר בהצלחה בחינה ממלכתית אחת לפחות.
 3. הסטודנט אינו חייב ספר/ים לספריית המכללה ו/או חייב שכר לימוד.

ב. הנחיות וטפסים להגשת פרויקט גמר

» דוגמא למבנה פרויקט גמר להורדה ← קובץ PDF , קובץ WORD

» הנחיות כלליות לכתיבת פרויקט גמר להורדה ← קובץ PDF 

בסיום הכנת פרויקט הגמר יש ליצור קובץ Pdf  לפי הסדר הבא:

 1. כריכה – על גבי הכריכה יש להדפיס את נושא הפרויקט, שם הסטודנט, שם המנחה ותאריך ההגשה.
  קישור לקובץ כריכה 
 2. עמוד ראשון – יש לצרף טופס דף חתימות חתום ע"י הסטודנט, המנחה וראש המגמה. קישור לקובץ ← דף חתימות 
 3. עמוד שני – יש לצרף טופס הצהרת סטודנט. קישור לקובץ הצהרת סטודנט 
 4. עמוד שלישייש לצרף הצעת פרויקט תקפה וחתומה ע"י מדור פרויקטים.
 5. מעמוד רביעי ואילך יצורף ספר הפרויקט המלא.
 6. במגמת הנדסה אזרחית בלבד יש לצרף לקובץ הפרויקט גם טופס רשימת תיוג. קישור לקובץ רשימת תיוג
 7. יש לשלוח את קובץ פרויקט הגמר החתום למדור פרויקטים למייל הבא : projects.tcb@gmail.com
 8.  עם שליחת קובץ הפרויקט יש למלא בנפרד "טופס טיולים" (בקשה לאישור פרויקט הגמר).
  קישור לטופס טופס טיולים מקוון
 9. בסיום מילוי טופס טיולים וביצוע שליחה , הטופס נשלח אוטומטית למדור פרויקטים.
 10. לאחר בדיקה ואישור מדור פרויקטים, ספריית המכללה ומדור חשבונות סטודנטים יישלח לסטודנט אישור מסירת פרויקט, תוך עד 10 ימי עבודה.

ג. הנחיות וטפסים לביצוע התמחות מעשית (סטאז')

 1. הנחיות כלליות לביצוע התמחות מעשית (סטאז) להורדה ←  קובץ PDF 
 2. טופס להצעת פרויקט – התמחות מעשית (סטאז') להורדה ←  קובץ PDF, קובץ WORD
 3. טופס הערכת המנחה לביצוע סטאז' להורדה ←  קובץ PDF