הגשת פרויקט גמר-הנחיות וטפסים להורדה

    הגשת פרויקט גמר – הנחיות וטפסים להורדה

 1. הנחיות כלליות לכתיבת פרויקט גמר – להורדת קובץ PDF 
 2. דוגמא כללית למבנה פרויקט גמר  – להורדת קובץ PDF, להורדת קובץ WORD
 3. בסיום הכנת פרויקט הגמר יש לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בקובץ הבא   – להורדת קובץ PDF 

      טפסים להורדה 

 1. הצהרת סטודנט (כרוך בספר פרויקט גמר) – להורדת קובץ PDF 
 2. טופס טיולים   (מוגש חתום עם הגשת ספר פרויקט גמר בנפרד מספר הפרויקט) להורדת קובץ PDF 
 3. טופס רשימת תיוג לפרויקט בארגון וניהול אתר (כרוך בספר פרויקט בהנדסה אזרחית – ניהול הבניה ) – להורדת קובץ PDF 
 4. כריכות לפרוייקט גמר – להורדת קובץ PDF 
 5. דף חתימות להגשת פרויקט גמר – להורדת קובץ WORD

     טפסים והנחיות לביצוע התמחות מעשית (סטאז')

 1. הנחיות כלליות לביצוע התמחות מעשית (סטאז) – להורדת קובץ PDF 
 2. טופס להצעת פרויקט – התמחות מעשית (סטאז') – להורדת קובץ PDF, להורדת קובץ WORD
 3. טופס הערכת המנחה לביצוע סטאז' – להורדת קובץ PDF