דרוש/ה מבקר/ת איכות ואחראית רגולציה

ייתכן שזו תמונה של ‏טקסט שאומר '‏מימון MAIMON maimon's 발R מימון תללינו Blueberries יוחאי בייוי בואו לעבוד איתנו רגולציה ואחראית איכות מבקר/ת דרוש/ה בב"ש מוביל מזון למפעל rernt המשרה: תיאור ללקוח. ההפצה ועד הגלם חומר משלב המוצר איכות על ביקורת במפעל. והההייינה המזון בטיחות לנהלי בהתאם ייצור תתליכי על בקרה מעבדה. תכנית יישום על אחריות הישראלית. התקינה דרישת ע"פ המסעל למוצרי מפרטים כתיבת דרישות: כימיה. הננדאית מזון/ טכווווייית בוגרת -חובה המזון בתעשיית איכות בתחום לפחות שנה של ניסיון -יתרון GMP, HacCAP ISO, BRC תקנים הכרת office תכנות בכל •שליטה עצמאית עבודה ויכולת אסרטיביות liron@maimons.co.il למייל: לשלוח יש קו××—‏'‏