הרשמה למדור הכשרה והשתלמויות

הרשמה מקוונת למכללה מקצרת את זמן הרישום ומאפשרת הרשמה מלאה,
הנחה בדמי הרישום המותנית בתשלום דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי.

בטרם ביצוע הרישום המקוון נא לשים דגש להערות הבאות:

  • תנאי קבלה להרשמה ללימודים ונוהלי הרישום מפורטים באתר המכללה, לבירורים נוספים ניתן לפנות למדור הכשרה והשתלמויות במכללה 08-6462235/530.
  • התשלום מתבצע בעסקת אשראי, באתר מאובטח ופרטי כרטיסך אינם נשמרים. • התשלום עבור הרישום ללימודים אינו מוחזר גם אם תבקש/י לבטל בהמשך את מועמדותך מכל סיבה שהיא.
  • בתהליך ההרשמה אתם מצהירים שהפרטים שמסרתם הינם מלאים, מדויקים ונכונים, ושבמידה ותיענה בקשתכם להתקבל ללימודים במכללה הטכנולוגית באר שבע אתם מתחייב לקיים את כללי המכללה, נהליה ותקנותיה.

לאחר סיום תהליך הרישום המקוון עליך לצרף בפורטל מועמדים את המסמכים הנדרשים לפי דרישות הקורס הרלוונטי (תחת לשונית "השלמת רישום") או להעביר למדור הכשרה והשתלמויות במכללה. המסמכים הם:

  • צילום תעודת זהות
  • תעודת השכלה / רישיון רלוונטיים
  • אישור מעסיק / אישור המעיד על ניסיון מקצועי רלוונטי
  • קורות חיים עדכניים
  • הפנייה / וואוצ'ר / מכתב התחייבות (במידה ויש)

שמחים שבחרת במכללה הטכנולוגית באר שבע – פה תלמד תכל'ס מקצוע !

להרשמה לחצו כאן

נגישות