הרשמה למדור הכשרה והשתלמויות

הרשמה מקוונת למכללה מקצרת את זמן הרישום ומאפשרת הרשמה מלאה באמצעות כרטיס אשראי.

בטרם ביצוע הרישום המקוון יש לקרוא בעיון את ההערות הבאות:

  • תנאי הקבלה להרשמה ללימודים ונוהלי הרישום מפורטים באתר המכללה. לבירורים נוספים ניתן לפנות למדור הכשרה והשתלמויות במכללה בטל' 08-6462235/530.
  • תשלום דמי הרישום מתבצע בעסקת אשראי, באתר מאובטח ופרטי כרטיסך אינם נשמרים.
  • התשלום עבור הרישום ללימודים אינו מוחזר במידה ותבקש/י לבטל בהמשך את מועמדותך, מכל סיבה שהיא.
  • בתהליך ההרשמה הנך מצהיר/ה שהפרטים שמסרת הינם מלאים, מדויקים ונכונים, ושבמידה ותיענה בקשתך להתקבל ללימודים במכללה הטכנולוגית באר שבע , הנך מתחייב/ת לקיים את כללי המכללה ונהליה.

בתהליך הרישום המקוון עליך לצרף את המסמכים המפורטים להלן בתאם לדרישות הקורס הרלוונטי :

  • צילום תעודת זהות
  • תעודת השכלה / רישיון רלוונטיים
  • אישור מעסיק / אישור המעיד על ניסיון מקצועי רלוונטי
  • קורות חיים עדכניים
  • הפנייה / וואוצ'ר / מכתב התחייבות (במידה ויש)

שמחים שבחרת במכללה הטכנולוגית באר שבע – פה תלמד תכל'ס מקצוע !

להרשמה לחצו כאן

דילוג לתוכן