קול קורא לרישום של הנדסאים לקורס בקרי תכן וביצוע בנייה

מצ"ב קול קורא לרישום של הנדסאים  לקורס בקרי תכן וביצוע בנייה – הנדסאים

הקול קורא מפרט את מהות ההכשרה , הדרישות ותהליכי המיון [ההכשרה היא חינם במימון המדינה]  מצורפת  גם כתבה בנושא.

מדובר בפוטנציאל תעסוקתי משמעותי , מדובר באתגר מקצועי יוצא מהכלל  מוצע להנדסאים להשתלב במכונים החדשים במקום עבודה חדש מתקדם  ומאתגר.

רשאי להגיש הצעה לקול קורא זה יחיד שימלא אחר כל הדרישות המפורטות בקול קורא וביניהם לפחות :

א. בעל תואר הנדסאי מתחום הבנייה או ניהול הבנייה ו/או האדריכלות ממכללה מוכרת.

ב. בעל תעודת רישום בפנקס ההנדסאים במדור מבנים/אדריכלות או בענף / ניהול הבנייה.

שימו לב , ההצעות תתקבלנה עד יום שלישי ה- , 15.8.2017   בשעה 09:00 בבוקר.

לקול הקורא המפורט – לחץ כאן

למידע שפורסם היום בעיתונות הארצית – לחץ כאן