סטודנטים וחברי סגל יקרים

סטודנטים וחברי סגל יקרים,

  1. לאור ההנחיות העדכניות של הממשלה, בגין התפשטות מגפת הקורונה, מחר ה- 13.03.20 וביום ראשון ה-15.03.20 לא יתקיימו לימודים במכללה.
  2. בחינות סמסטר מועד ב׳, הגנות פרויקטים פנימיות והגנות פרויקטים חיצוניות שמתוכננים בשבוע הבא יתקיימו כסדרם.
  3. ביום ראשון לאור ההתפתחויות נבצע הערכת מצב מחודשת ונוציא החלטות להמשך.
  4. במהלך השבוע הבא תבצע המכללה היערכות למעבר ללמידה מקוונת והנחיות מסודרות יצאו הן לסטודנטים והן למרצים.
  5.  כיתות הלימוד והמעבדות במכללה יהיו פתוחות. הסגל המנהלי וסגל ההוראה עובדים כרגיל ויחלו את היערכותם להוראה מקוונת.
  6.  עדכונים יפורסמו בהתאם להתפתחויות ולהנחיות חדשות ככל שיהיו.

בריאות איתנה לכולם

הנהלת המכללה