לציבור הסטודנטים וסגל המכללה

לציבור הסטודנטים וסגל המכללה,

בשעה טובה נפתחה היום שנת הלימודים תשע"ט.

למכללה נוספו כ-800 סטודנטים וסטודנטיות חדשים בלימודי יום ובלימודים משולבים, אשר מצטרפים למאות ממשיכים.

עשינו מאמצים גדולים בחודשים הקודמים, מאמצים אשר נמשכים גם בימים אלה, לשפר את פני המכללה, לשדרג את כיתות הלימוד ולחדש את הציוד במעבדות.

ברצוני לברך את הסטודנטים אשר החליטו ללמוד במגמה להנדסה רפואית אשר נפתחת לראשונה במכללה.

כולנו יחד נמשיך מסורת לימודית איכותית אשר נמשכת במכללה מאז 1954.

בהצלחה לכולנו,

דב פ.תמיר

מנכ"ל המכללה