לוח בחינות גמר מעודכן

עודכנו התאריכים בבחינות הגמר במקצועות:
שונה תאריך הבחינה במקצוע מערכות גז טבעי
מערכות הידראוליות ופנאומטיות
טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית

קישור ללוח בחינות.