ברכה לפתיחת שנה

סגל מינהלי, סגל אקדמי, סטודנטים וסטודנטיות,

היום נפתחת שנה"ל תשפ"א במתכונת שמעולם לא נפתחה.

ללא סטודנטים במתחם המכללה! מוזר לי מאוד.

בעשרות שנותיי במכללה לא חוויתי מצב כזה.

לכולנו יהיה קשה, לסגל ולסטודנטים.

אין לנו ברירה אלא להצליח, נתמוך האחד בשני, נעודד האחת את השניה, נחזק ונתחזק.

אני מקווה שככל שהתחלואה תקטן, גם ההנחיות של מה"ט יתגמשו.

מאחל שנת לימודים פורייה, ביחד נצליח.

 

דב פ.תמיר

מנכ"ל המכללה