תכנית "פעמי עתידים"

מהנדסאי למהנדס – במכללה הטכנולוגית באר שבע.

במסגרת התכנית הייחודית  "פעמי עתידים" יתקיימו לימודים לתואר אקדמי (BSc)בהנדסת אלקטרוניקה, בשתי פעימות. 

המסלול משותף לצה"ל – מנהלת עתידים, המכללה האקדמית להנדסה SCE, המכללה הטכנולוגית באר שבע, מה"ט במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ומטרתו להכשיר בשלב הראשון הנדסאי אלקטרוניקה שישרתו ביחידות הטכנולוגיות.

הרישום לתכנית "פעמי עתידים" נערך על-ידי גורמי צה"ל – באמצעות מנהלת פעמי עתידים.

מסלול מיוחד ייפתח בשנת הלימודים הקרובה בו המכללה הטכנולוגית באר שבע תכשיר הנדסאי אלקטרוניקה שישרתו ביחידות הטכנולוגיות של צה"ל בתפקידים ייחודיים ובהתאם להחלטות צה"ל. המסלול מיועד לתלמידים מיישובי הפריפריה וערי הפיתוח, לפני גיוס, ושלמדו בבית ספר תיכון בנתיב עיוני.

מטרת הפרויקט לאפשר לבוגרי כתות י"ב בעלי קבילות אקדמית, שלא התאפשר להם להתחיל לימודי הנדסה, בשל הגבלת מכסות של צה"ל, ללמוד לקראת התואר B.Sc. בהנדסת אלקטרוניקה בשתי פעימות.

הפעימה הראשונה תכלול לימודי הנדסאות, במשולב עם צבירת נקודות אקדמיות, מתוך תכניות הלימוד של המחלקה להנדסת אלקטרוניקה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון SCE.
משך הלימודים של הפעימה הראשונה הוא שתי שנות לימוד מלאות. בסיום שלב זה יקבלו הבוגרים, שיסיימו בהצלחה, דיפלומת הנדסאי אלקטרוניקה של המכללה הטכנולוגית באר שבע בהתמחות מחשבים.

הסטודנטים שיסיימו את הפעימה הראשונה בהצלחה, ישרתו בצה"ל ביחידות טכנולוגיות ועם שחרורם יוכלו להשלים לימודיהם בפעימה השנייה.

הפעימה השנייה תכלול לימודים אקדמיים בהיקף כ 80 נקודות זכות, הדרושות להשלמת התוארB.Sc. בהנדסת אלקטרוניקה, כלומר לאחר שסטודנט צבר ניסיון בשרותו הצבאי יתחיל את לימודיו בפעימה השניה החל משנה ג'.

80% משכר הלימוד ימומן ע"י צה"ל / מנהלת עתידים שדואגת לשיבוץ הבוגרת בתפקידים ייחודיים בהתאם לצורכי צה"ל.