תכנית אשב"ל למגזר הבדואי

תיאור כללי:

המועצה האזורית אבו בסמה, משרד הכלכלה המיוצג ע"י מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית), והמכללה הטכנולוגית באר-שבע, חברו יחד במטרה ליצור מסלול לימודים ייחודי לצעירים וצעירות מהמגזר הבדואי. במסגרת מסלול זה, ירכשו תואר הנדסאי במקצוע מבוקש במשק הישראלי, ובסיומו – יוכלו הבוגרים להשתלב במקומות עבודה הנדרשים למשק.

הפרויקט הינו פרויקט מחולל שינוי בחברה הבדואית, ויוצר הזדמנויות מדהימות לכלל המגזר הבדואי בדרום. משתתפי הפרויקט זכאים למימון שכ”ל, דמי קיום ונסיעות, במימון משרד העבודה והרווחה, במסגרת מבחני התמיכות שמתפרסמים לקראת כל פתיחת שנת לימודים.

במרוצת השנים 2006-2012, התקיימו 5 מחזורים של הפרויקט במתכונתו הקודמת, שבעברו נקרא "שילוב", בו למדו הסטודנטים בכיתות נפרדות. החל משנת 2013 שינה הפרויקט את שמו ל-"אשבל", ופתח את האפשרות לסטודנטים ללמוד בקבוצות הלימוד הרגילות המתקיימות במכללה. הבוגרים שעמדו בדרישות התכנית השתלבו במפעלים מובילים באזור הדרום.

משתתפי הפרויקט עוברים תהליכי מיון קפדני במכללה באמצעות שותפי הפרויקט ובהם גם "מרכז ריאן", שאמון על ליווי הסטודנטים במהלך הלימודים ועל השמת בוגרים עם סיום הלימודים. הנרשמים ללימודים יכולים לבחור את מסלול הלימודים בו הם חפצים בלימודי יום או בלימודים משולבים, וזאת במידה והם עומדים בדרישות שנקבעו לכל מגמת לימוד.

תנאי קבלה לפרויקט:

 • בגרות מלאה או בגרות חלקית הכוללת 3 יח' מתמטיקה, 3 יח' אנגלית ו-2 יח' עברית
 • מבחני מיון בעברית/ מתמטיקה/ אגלית של חברת תי"ל
 • מכינת רענון של שלושה שבועות בהיקף מלא
 • מבחן פסיכוטכני ומבחני מיון בעברית/ מתמטיקה/ אנגלית בסיום המכינה
 • עמידה בוועדת קבלה
 • המכללה רשאית לדרוש מהסטודנט את מלוא שכ"ל ושונות, כדי להשלים את ההפרש בין תשלומי המשרד לשכ"ל מלא

משך  לימודים במסגרת הפרויקט:

ארבעה סמסטרים בלימודי יום או שישה סמסטרים בלימודים משולבים, ופרויקט גמר בהתאם למגמת הלימוד.

תנאים מיוחדים למשתתפי הפרויקט:

לאחר הגשת המועמדים שעברו את תהליך המיון למבחני התמיכות של משרד העבודה והרווחה, זכאים המשתתפים:

 1. לפטור מלא מתשלום שכר לימוד כולל נלווים ובחינות ממלכתיות, למעט דמי סריקת מבחנים, דמי אגודת סטודנטים וחזרה על בחינות ממלכתיות.
 2. מלגת קיום ע"ס 1,500 ₪ לכל חודש במהלך תקופת הלימודים. התשלום בפועל החל מסמסטר ב' ובהנחה והסטודנט לא נשר עד אז מלימודיו.
 3. מלגת נסיעות.
 4. ליווי, תמיכה וסיוע בשיעורי עזר.
 5. תוספת זמן בבחינות ממלכתיות של 25%.