טקס חלוקת הדיפלומות של המגמה לאלקטרוניקה, בקרה ואוטומציה