ביקור סא"ל שלום נוח ראש תחום צבאי כ"א של הכשרות י"ג י"ד