ביקור גדי יעקב מנהל תוכניות פדגוגיה באגף להכשרה מקצועית