ביקור במכללה הטכנולוגית באר שבע חה"כ אביגדור (איווט) ליברמן, שר הביטחון