משק ואחזקה

המדור אחראי על כל תחזוקת המכללה, טיפול בתשתית לטובת עבודה שוטפת במכללה, ניהול משק המכללה לרבות הוצאת הזמנות לספקים, ביצוע קניינות בהתאם להחלטות ועדת ציוד והרכש של המכללה, ניהול מחסני המכללה וניהול מלאי הציוד לרבות ניהול וטיפול בארכיבי המכללה ועוד.

המדור נותן מענה לוגיסטי בנושאי אחזקה שוטפת במכללה, לרבות ניקיון, גינון, הדברה, תפעול כיתות, הפצת דואר, הקמת אירועים וטקסים.
תפקידי מדור המשק:

 • פיקוח על שירותי אבטחה, ניקיון וגינון
 • מתן שירותי תחזוקה ותפעול של ציוד במכללה
 • מתן שירותי רכש בנושאי ציוד משרדי, ריהוט וכו'
 • אחריות לבטיחות, מערך למניעת אש
 • מתן הנחיות בחרום כולל פרסומן
 • תחזוקה מונעת במבנים ובמערכות
 • ניהול קבלני חוץ
 • טיפול ואכיפת תנועה וחניה במכללה
 • ניהול מחסנים
 • ניהול ארכבי המכללה

סגל משק ואחזקה

 • שעות קבלה

  חיון יוני


  רכז רכש ולוגיסטיקה וממונה קורונה
 • שעות קבלה

  דוברובסקי ודים


  עובד אחזקה
 • שעות קבלה

  עדרי ניסים


  אחזקה וחשמל
 • שעות קבלה

  וייצמן שולה


  מזכירת מדור משק
 • שעות קבלה

  שניידרמן פיני


  ראש מדור משק וממונה ביטחון