משאבי אנוש ומנהלה

המדור מטפל בנושאי משאבי אנוש הקשורים לסגל האקדמי והמנהלי, בדגש על תהליכי קליטת עובדים חדשים, איסוף מידע הרלוונטי לבניית תיקי עובדים, בקרה על  תנאי העסקה, טיפול בתהליכי סיום עבודה ודיווח לגורמים הרלוונטיים במכללה.
תחומי אחריות:

 • ניהול מאגר קורות חיים, גיוס ואיוש משרות מנהליות
 • סיוע לסגל האקדמי  במציאת מועמדים מתאימים לתפקידי הוראה
 • קליטת עובדים חדשים
 • הכנה ומעקב על חוזי העסקה
 • ניהול תיקים אישיים של הסגל האקדמי והמנהלי

סגל המדור

 • שעות קבלה

  משאבי אנוש המכללה הטכנולוגית באר שבע

  כהן אלגריסי אורטל


  עובדת מדור משאבי אנוש
 • שעות קבלה

  לוין יוליה


  מנהלת לשכת מנכ"ל, מזכירת העמותה ורמ"ד מש"א
 • שעות קבלה

  גבאי יעל


  עוזרת מנהלית משרד משנה למנכ"ל