מערכת שעות ובחינות

מדור מערכת שעות, בחינות וסריקת מבחנים

המדור מטפל בתכנון, שיבוץ ומתן מענה לשינויים בכל הנוגע למערכת השעות של כלל מגמות המכללה לרבות המדור לתכניות מיוחדות, הכשרה והשתלמויות. המדור מטפל בתכנון, ארגון פיקוח ותפעול מערך הבחינות הפנימיות לאורך שנת הלימודים. בנוסף, אחראי על הטיפול בתנאי היבחנות מותאמים לזכאים להקלות והתאמות. התיאום מתבצע בשיתוף דיקנאט הסטודנטים.
תחומי האחריות של המדור:

 • המדור אחראי על איסוף אילוצי מרצים  ובניית מערכת שעות לציבור הסטודנטים בסמסטרים השונים.
 • המדור אחראי על עדכון ציבור הסטודנטים בשינויים ובביטולי הרצאות.
 • המדור אחראי על התנהלות מערך הבחינות, מתן מענה ופתרונות בזמן אמת במהלך הבחינות, בדגש על טיפול בבעיות מנהליות וטכניות.
 • המדור אחראי על מערך ההשגחה במכללה לרבות ניהול המשגיחים והרכזים במהלך תקופות הבחינות במכללה.
 • המדור אחראי על מערך הסריקות הממוחשב ומתן מענה לציבור המרצים המבצע את בדיקתו בצורה מקוונת.
 • המדור אחראי על בקרת דיווחי השעות של המרצים השונים.
 • נוהל בחינות, סריקה  וערעורים – למידע לחץ כאן.

סגל

 • שעות קבלה

  קופרמן רונית


  ראש מדור מערכת שעות ובחינות
 • שעות קבלה

  טלפון 08-6462270

  בוקר - בימים א', ב', ג', ה': 9:00-12:00

  ערב - בימים א'-ד': 17:00-19:00

  ויינר רינה


  מדור מערכת שעות ובחינות
 • שעות קבלה

  ונדרמיני אנה


  עוזרת מנהלית מדור מערכת שעות ובחינות