תעריפי שכר לימוד

תעריפי שכר לימוד ע"פ מסלול ושנת לימודים לשנה"ל תשפ"ד

מסלול לימודים שנת לימודים/קורס שכר לימוד יסוד דמי נלווים בחינות מהט דמי רווחה ואגודה הנחיית פרויקט דמי הגנת פרויקט סה"כ לתשלום סה"כ לתשלום חיילים משוחררים הממומנים ע"י משרד הביטחון
לימודי יום שנה א' ₪ 7,807 ₪ 1,607 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 10,064 ₪ 3,038
שנה ב' ₪ 7,807 ₪ 1,607 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 219 ₪ 12,083 ₪ 5,438
שנה ג' אדריכלות ₪ 3,904 ₪ 803 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 5,357
שנה ג' מכשור רפואי ₪ 3,904 ₪ 803 ₪ 250 ₪ 4,957
לימודים משולבים שנה א' ₪ 6416 ₪ 1,320 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 8,386 ₪ 2,612
שנה ב' ₪ 6416 ₪ 1,320 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 8,386 ₪ 2,612
שנה ג' ₪ 6416 ₪ 1,320 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 219 ₪ 10,405
תכנון מבנים שנה א' ₪ 4,155 ₪ 855 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 5,660

מכינה טכנולוגית 


מכינה מלאה ₪ 3,485 ₪ 717 ₪ 1,200 ₪ 250 ₪ 5,652 ₪ 2,516
מתמטיקה ₪ 1,425 ₪ 293 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,368 ₪ 1,086
אנגלית ₪ 1,268 ₪ 261 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,179 ₪ 1,038
עברית ₪ 475 ₪ 98 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,223 ₪ 796
מיומנויות למידה ₪ 316 ₪ 65 ₪ 381 ₪ 97
מתמטיקה+אנגלית ₪ 3,009 ₪ 619 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 4,678 ₪ 1,970
מתמטיקה+עברית  ₪ 2,216 ₪ 456 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 3,722 ₪ 1,728
אנגלית+עברית  ₪ 2,059 ₪ 424 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 3,533  ₪ 1,680

הערות:

  1. גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
  2. שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ה טרם פורסם ע"י מה"ט.
  3. הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום.
    עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪.
  4. עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , במידה והסטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
  5. כרטיס סטודנט –  ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים  עד חודש מפתיחת שנה"ל מול משרדי האגודה. לאחר מועד זה לא ניתן לבצע ביטול.
  6. במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחויב בקורס מיומנויות למידה).