תעריפי שכר לימוד תש"ף

תעריפי תשלומים ע"פ מסלול ושנת לימודים – תש"ף

מסלול לימודים שנת לימודים/קורס שכר לימוד יסוד דמי נלווים דמי סריקה בחינות מהט ² דמי רווחה ואגודה ³ הנחיית פרויקט דמי הגנת פרויקט סה"כ לתשלום סה"כ לתשלום חיילים משוחררים
לימודי יום שנה א' ₪ 7,093 ₪ 1,064 ₪ 300 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 9,107 ₪ 3,433
שנה ב' ₪ 7,093 ₪ 1,064 ₪ 300 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 11,507 ₪ 3,733
שנה ג' (אדריכלות) ₪ 3,547 ₪ 532 ₪ 150 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 4,879
לימודים משולבים שנה א' ₪ 5,829 ₪ 874 ₪ 300 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 7,653 ₪ 2,990
שנה ב' ₪ 5,829 ₪ 874 ₪ 300 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 7,653 ₪ 2,990
שנה ג' ₪ 5,829 ₪ 874 ₪ 300 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 9,653
תכנון מבנים שנה א' ₪ 3,775 ₪ 566 ₪ 150 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 5,141
מכינה טכנולוגית  מתמטיקה ₪ 1,295 ₪ 194 ₪ 150 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,289 ₪ 1,253
אנגלית ₪ 1,152 ₪ 173 ₪ 150 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,125 ₪ 1,203
עברית ₪ 432 ₪ 65 ₪ 150 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,297 ₪ 951
מיומנויות למידה ₪ 287 ₪ 43
מכינה מלאה ₪ 3,166 ₪ 475 ₪ 150 ₪ 1,200 ₪ 250 ₪ 5,241 ₪ 2,708

   

הערות:

  1. הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום ומעטפת רישום. עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪.
  2. עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , באם סטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
  3. גביית דמי רווחה ואגודה הכוללים כרטיס חבר באגודת הסטודנטים באחריות אגודת הסטודנטים , ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
  4. במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).