תעריפי שכר לימוד

תעריפי תשלומים ע"פ מסלול ושנת לימודים ¹

מסלול לימודים שנת לימודים/קורס שכר לימוד יסוד דמי נלווים בחינות מהט ² דמי רווחה ואגודה ³ הנחיית פרויקט דמי הגנת פרויקט סה"כ לתשלום סה"כ לתשלום חיילים משוחררים
לימודי יום שנה א' ₪ 7,150 ₪ 1,472 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 9,272 ₪ 3,552
שנה ב' ₪ 7,150 ₪ 1,472 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 11,672 ₪ 5,952
שנה ג' אדריכלות ₪ 3,575 ₪ 736 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 4,961
שנה ג' מכשור רפואי ₪ 3,575 ₪ 736 ₪ 250 ₪ 4,561
לימודים משולבים שנה א' ₪ 5,876 ₪ 1,209 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 7,735 ₪ 3,034
שנה ב' ₪ 5,876 ₪ 1,209 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 7,735 ₪ 3,034
שנה ג' ₪ 5,876 ₪ 1,209 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 9,735
תכנון מבנים שנה א' ₪ 3,805 ₪ 783 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 5,238

מכינה טכנולוגית 


מכינה מלאה ₪ 3,191 ₪ 657 ₪ 1,200 ₪ 250 ₪ 5,298 ₪ 2,745
מתמטיקה ₪ 1,305 ₪ 268 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,223 ₪ 1,179
אנגלית ₪ 1,161 ₪ 239 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,050 ₪ 1,121
עברית ₪ 435 ₪ 89 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,174 ₪ 826
מיומנויות למידה ₪ 289 ₪ 60 ₪ 349 ₪ 118
מתמטיקה+אנגלית ₪ 2,755 ₪ 568 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 4,373 ₪ 2,169
מתמטיקה+עברית  ₪ 2,029 ₪ 419 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 3,498 ₪ 1,875
אנגלית+עברית  ₪ 1,885 ₪ 389 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 3,324  ₪ 1,816

הערות:

  1. גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
  2. שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג טרם פורסם ע"י מה"ט.
  3. הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום. עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪.
  4. עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , במידה והסטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
  5. ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך עד שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
  6. במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).