תעריפי שכר לימוד תשפ"א

תעריפי תשלומים ע"פ מסלול ושנת לימודים – תשפ"א¹

מסלול לימודים שנת לימודים/קורס שכר לימוד יסוד דמי נלווים בחינות מהט ² דמי רווחה ואגודה ³ הנחיית פרויקט דמי הגנת פרויקט סה"כ לתשלום סה"כ לתשלום חיילים משוחררים
לימודי יום שנה א' ₪ 7,093 ₪ 1,460 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 9,133 ₪ 3,459
שנה ב' ₪ 7,093 ₪ 1,460 ₪ 800 ₪ 180 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 11,533 ₪ 5,459
שנה ג' אדריכלות ₪ 3,547 ₪ 730 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 4,857
שנה ג' מכשור רפואי ₪ 3,547 ₪ 730 ₪ 180 ₪ 4,457
לימודים משולבים שנה א' ₪ 5,829 ₪ 1,198 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 7,607 ₪ 2,944
שנה ב' ₪ 5,829 ₪ 1,198 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 7,607 ₪ 2,944
שנה ג' ₪ 5,829 ₪ 1,198 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 9,607
תכנון מבנים שנה א' ₪ 3,775 ₪ 767 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 5,122
מכינה טכנולוגית  מתמטיקה ₪ 1,295 ₪ 368 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 2,243 ₪ 1,207
אנגלית ₪ 1,152 ₪ 346 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 2,078 ₪ 1,156
עברית ₪ 432 ₪ 230 ₪ 400 ₪ 180 ₪ 1,242 ₪ 897
מיומנויות למידה ₪ 287 ₪ 46
מכינה מלאה ₪ 3,166 ₪ 642 ₪ 1,200 ₪ 180 ₪ 5,188 ₪ 2,655

   

הערות:

  1. הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום. עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪.
  2. עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , באם סטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
  3. גביית דמי רווחה ואגודה הכוללים כרטיס חבר באגודת הסטודנטים באחריות אגודת הסטודנטים , ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
  4. במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).