תעריפי שכר לימוד

תעריפי שכר לימוד ע"פ מסלול ושנת לימודים לשנה"ל תשפ"ג

מסלול לימודים שנת לימודים/קורס שכר לימוד יסוד דמי נלווים בחינות מהט דמי רווחה ואגודה הנחיית פרויקט דמי הגנת פרויקט סה"כ לתשלום סה"כ לתשלום חיילים משוחררים
לימודי יום שנה א' ₪ 7,436 ₪ 1,531 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 9,617 ₪ 2,925
שנה ב' ₪ 7,436 ₪ 1,531 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 12,017 ₪ 5,325
שנה ג' אדריכלות ₪ 3,718 ₪ 765 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 5,133
שנה ג' מכשור רפואי ₪ 3,718 ₪ 765 ₪ 250 ₪ 4,733
לימודים משולבים שנה א' ₪ 6,111 ₪ 1,258 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 8,019 ₪ 2,519
שנה ב' ₪ 6,111 ₪ 1,258 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 8,019 ₪ 2,519
שנה ג' ₪ 6,111 ₪ 1,258 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 10,019
תכנון מבנים שנה א' ₪ 3,957 ₪ 814 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 5,421

מכינה טכנולוגית 


מכינה מלאה ₪ 3,319 ₪ 683 ₪ 1,200 ₪ 250 ₪ 5,452 ₪ 2,465
מתמטיקה ₪ 1,358 ₪ 279 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,287 ₪ 1,065
אנגלית ₪ 1,208 ₪ 249 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 2,107 ₪ 1,020
עברית ₪ 453 ₪ 93 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 1,196 ₪ 788
מיומנויות למידה ₪ 301 ₪ 62 ₪ 363 ₪ 92
מתמטיקה+אנגלית ₪ 2,867 ₪ 590 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 4,507 ₪ 1,927
מתמטיקה+עברית  ₪ 2,112 ₪ 434 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 3,596 ₪ 1,695
אנגלית+עברית  ₪ 1,962 ₪ 404 ₪ 800 ₪ 250 ₪ 3,416  ₪ 1,650

הערות:

  1. גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
  2. שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ד טרם פורסם ע"י מה"ט.
  3. הסכומים שלעיל אינם כוללים עלות דמי רישום.
    עלות רישום פרונטלי עומדת על 300 ₪, עלות רישום מקוון עומדת על 250 ₪.
  4. עלות בחינות מה"ט כוללת את מועדי ב' , במידה והסטודנט לא יוגש לבחינת מועד ב' יתבצע זיכוי עבור הבחינה.
  5. ניתן לבטל את כרטיס החבר תוך עד שבועיים מפתיחת שנה"ל במשרדי האגודה.
  6. במכינה טכנולוגית התשלום הנו בהתאם למקצועות הנלמדים (סטודנט הלומד יותר ממקצוע אחד מחוייב בקורס מיומנויות למידה).