תעריפים לשירותים מיוחדים – תש"ף

תעריפים לשירותים מיוחדים –  תש"ף

מס' מהות השירות קהל יעד עלות
1 אישור לימודים+ גיליון ציונים סטודנטים לשעבר ₪  60
2 הפקת אישור מיוחד סטודנטים לשעבר/סטודנטים לומדים ₪  60
3 הוצאת מסמכים מארכיב המכללה סטודנטים לשעבר מעל 7 שנים ₪  200
4 העתק דיפלומה + גיליון ציונים סטודנטים לשעבר  ₪ 60
5 קנס רישום מאוחר להשלמות סטודנטים משלימים ₪  250
6 דחיית חוק התיישנות סטודנטים לשעבר מעל 7 שנים ₪  100
7 ערעור על ועדת משמעת (פנימית-מכללה) סטודנטים נוכחים ₪  50
8 בדיקת מחברת בחינה חיצונית – לפני הגשת ערעור למה"ט סטודנטים נוכחים/משלימים ₪ 75
9 דמי טיפול בגין ביטול עסקת אשראי סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  50
10 דמי טיפול בגין משיכת צ'קים מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  35