תעריפים לשירותים מיוחדים

                                                              תעריפים לשירותים מיוחדים –  תשפ"ב

מס' מהות השירות קהל יעד עלות
1 אישור לימודים+ גיליון ציונים סטודנטים לשעבר ₪  60
2 הפקת אישור מיוחד סטודנטים לשעבר/סטודנטים לומדים ₪  60
3 הוצאת מסמכים מארכיב המכללה סטודנטים לשעבר מעל 7 שנים ₪  200
4 העתק דיפלומה + גיליון ציונים סטודנטים לשעבר  ₪ 60
5 קנס רישום מאוחר להשלמות סטודנטים משלימים ₪  250
6 העתק דיפלומה באנגלית סטודנטים לשעבר ₪ 100 
7 דחיית חוק התיישנות סטודנטים לשעבר מעל 7 שנים ₪  100
8 ערעור על ועדת משמעת (פנימית-מכללה) סטודנטים נוכחים ₪  50
9 בדיקת מחברת בחינה חיצונית – לפני הגשת ערעור למה"ט סטודנטים נוכחים/משלימים ₪ 75
10 דמי טיפול בגין ביטול עסקת אשראי סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  50
11 דמי טיפול בגין משיכת צ'קים מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  35
12 עמלת החזר הוראת קבע סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  72
13 עמלת בנק למשיכת צ'יק מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  15
14 עמלת בנק להחזר צ'יק מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  17.5