תעריפים לשירותים מיוחדים

                                                      תעריפים לשירותים מיוחדים –  תשפ"ג

מס' מהות השירות קהל יעד עלות
1 אישור לימודים+ גיליון ציונים סטודנטים לשעבר 60 ₪
2 הפקת אישור מיוחד סטודנטים לשעבר/סטודנטים לומדים 60 ₪
3 הוצאת מסמכים מארכיב המכללה סטודנטים לשעבר מעל 7 שנים 200 ₪
4 העתק דיפלומה + גיליון ציונים סטודנטים לשעבר 60 ₪
5 דמי טיפול ברישום מאוחר להשלמת לימודים סטודנטים משלימים 250 ₪
6 אישור דיפלום סטודנט לשעבר 40 ₪
7 העתק דיפלומה באנגלית סטודנטים לשעבר 100 ₪
8 דמי טיפול בהארכת תוקף הצעת פרויקט סטודנטים נוכחיים/משלימים 400 ₪
9 דמי טיפול בהחלפת מנחה פרויקט סטודנטים נוכחיים/משלימים 200 ₪
10 דחיית חוק התיישנות סטודנטים משלימים מעל 7 שנים 100 ₪
11 ערעור על ועדת משמעת (פנימית-מכללה) סטודנטים נוכחים 50 ₪
12 דמי שליחת דואר לחו"ל סטודנטים נוכחיים/משלימים 20 ₪
13 דמי טיפול בגין ביטול עסקת אשראי סטודנטים נוכחים/משלימים 50 ₪
14 דמי טיפול בגין משיכת צ'קים מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים 35 ₪
15 עמלת החזר הוראת קבע סטודנטים נוכחים/משלימים 72 ₪
16 עמלת בנק למשיכת צ'יק מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים 15 ₪
17 עמלת בנק להחזר צ'יק מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים 17.5 ₪
18  אי הגעה לתגבור /חריגה ממכסת התגבורים סטודנטים נוכחים/משלימים 80 ₪ לתגבור אחד