תעריפים לשירותים מיוחדים – תשפ"א

תעריפים לשירותים מיוחדים –  תשפ"א

מס' מהות השירות קהל יעד עלות
1 אישור לימודים+ גיליון ציונים סטודנטים לשעבר ₪  60
2 הפקת אישור מיוחד סטודנטים לשעבר/סטודנטים לומדים ₪  60
3 הוצאת מסמכים מארכיב המכללה סטודנטים לשעבר מעל 7 שנים ₪  200
4 העתק דיפלומה + גיליון ציונים סטודנטים לשעבר  ₪ 60
5 קנס רישום מאוחר להשלמות סטודנטים משלימים ₪  250
6 דחיית חוק התיישנות סטודנטים לשעבר מעל 7 שנים ₪  100
7 ערעור על ועדת משמעת (פנימית-מכללה) סטודנטים נוכחים ₪  50
8 בדיקת מחברת בחינה חיצונית – לפני הגשת ערעור למה"ט סטודנטים נוכחים/משלימים ₪ 75
9 דמי טיפול בגין ביטול עסקת אשראי סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  50
10 דמי טיפול בגין משיכת צ'קים מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  35
11 עמלת החזר הוראת קבע סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  72
12 עמלת בנק למשיכת צ'יק מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  15
13 עמלת בנק להחזר צ'יק מהבנק סטודנטים נוכחים/משלימים ₪  17.5