מועדי תשלום שכר הלימוד תשפ"א

מועדי גבייה בהוראת קבע בשנת הלימודים תשפ"א

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע להנדסאים:

מועד סתיו (נובמבר 2020) מועד אביב (פברואר – מרץ 2021)
20/06/20 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/02/21 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/20 תשלום 1 20/03/21 תשלום 1
20/12/20 תשלום 2 20/04/21 תשלום 2
20/01/21 תשלום 3 20/05/21 תשלום 3
20/02/21 תשלום 4 20/06/21 תשלום 4
20/03/21 תשלום 5 20/07/21 תשלום 5
20/04/21 תשלום 6 20/08/21 תשלום 6

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללומדי מכינה:

מועד סתיו (נובמבר 2020) מועד אביב (ינואר – פברואר 2021)
20/06/20 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/12/20 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/20 תשלום 1 20/02/21 תשלום 1
20/12/20 תשלום 2 20/03/21 תשלום 2
20/01/21 תשלום 3 20/04/21 תשלום 3

 

  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד על ידי הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.
  • קבלה עבור התשלום שנגבה מהבנק ניתן לקבל כשבועיים מיום ביצוע התשלום.