מועדי תשלום שכר הלימוד

מועדי גבייה בהוראת קבע בשנת הלימודים תשפ"ד

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע להנדסאים / למכינה טכנולוגית מלאה או חלקית (מעל מקצוע אחד)  :

מועד סתיו (פתיחת שנה"ל 12/23) מועד אביב 
20/06/23 מקדמה בסך 1500 ₪               –
20/01/24 תשלום 1               –
20/02/24 תשלום 2               –
20/03/24 תשלום 3               –
20/04/24 תשלום 4               –
20/05/24 תשלום 5               –
20/06/24 תשלום 6               –

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללומדי מקצוע אחד בלבד במכינה (מתמטיקה , אנגלית או עברית):

מועד סתיו (פתיחת שנה"ל 12/23) מועד אביב 
20/06/23 מקדמה בסך 1500 ₪                –
20/01/24 תשלום 1                –
20/02/24 תשלום 2                –
20/03/24 תשלום 3                –

 

  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד על ידי הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.
  • קבלה עבור התשלום שנגבה מהבנק ניתן לקבל כשבועיים מיום ביצוע התשלום.