מועדי תשלום שכר הלימוד

מועדי גבייה בהוראת קבע בשנת הלימודים תשפ"ג

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע להנדסאים:

מועד סתיו (אוקטובר 2022) מועד אביב (פברואר – מרץ 2023)
20/06/22 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/02/23 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/22 תשלום 1 20/03/23 תשלום 1
20/12/22 תשלום 2 20/04/23 תשלום 2
20/01/23 תשלום 3 20/05/23 תשלום 3
20/02/23 תשלום 4 20/06/23 תשלום 4
20/03/23 תשלום 5 20/07/23 תשלום 5
20/04/23 תשלום 6 20/08/23 תשלום 6

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללומדי מכינה:

מועד סתיו (אוקטובר 2022) מועד אביב (ינואר – פברואר 2023)
20/06/22 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/12/22 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/22 תשלום 1 20/02/23 תשלום 1
20/12/22 תשלום 2 20/03/23 תשלום 2
20/01/23 תשלום 3 20/04/23 תשלום 3
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד על ידי הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.
  • קבלה עבור התשלום שנגבה מהבנק ניתן לקבל כשבועיים מיום ביצוע התשלום.