מועדי תשלום שכר הלימוד

מועדי גבייה בהוראת קבע בשנת הלימודים תשפ"ד

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע להנדסאים:

מועד סתיו (אוקטובר 2023) מועד אביב (פברואר – מרץ 2024)
20/06/23 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/02/24 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/23 תשלום 1 20/03/24 תשלום 1
20/12/23 תשלום 2 20/04/24 תשלום 2
20/01/24 תשלום 3 20/05/24 תשלום 3
20/02/24 תשלום 4 20/06/24 תשלום 4
20/03/24 תשלום 5 20/07/24 תשלום 5
20/04/24 תשלום 6 20/08/24 תשלום 6

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללומדי מכינה:

מועד סתיו (אוקטובר 2023) מועד אביב (ינואר – פברואר 2024)
20/06/23 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/12/23 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/23 תשלום 1 20/02/24 תשלום 1
20/12/23 תשלום 2 20/03/24 תשלום 2
20/01/24 תשלום 3 20/04/24 תשלום 3
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד על ידי הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.
  • קבלה עבור התשלום שנגבה מהבנק ניתן לקבל כשבועיים מיום ביצוע התשלום.