מועדי תשלום שכר הלימוד

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע להנדסאים:

מועד חורף (אוקטובר)
20.09.18  –  מקדמה בסך 1500 ₪.
20.11.18  –  תשלום 1
20.12.18  –  תשלום 2
20.01.19  –  תשלום 3
20.02.19  –  תשלום 4
20.03.19  –  תשלום 5
20.04.19  –  תשלום 6

מועד אביב (פברואר- מרץ)
20.02.19  –  מקדמה בסך 1500 ₪.
20.03.19  –  תשלום 1
20.04.19  –  תשלום 2
20.05.19  –  תשלום 3
20.06.19  –  תשלום 4
20.07.19  –  תשלום 5
20.08.19  –  תשלום 6

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללומדי מכינה:

מועד חורף (אוקטובר)
20.06.18  –  מקדמה בסך 1500 ₪.
20.11.18  –  תשלום 1
20.12.18  –  תשלום 2
20.01.19  –  תשלום 3

מועד אביב (ינואר- פברואר)
20.12.18  –  מקדמה בסך 1500 ₪.
20.01.19  –  תשלום 1
20.02.19  –  תשלום 2
20.03.19  –  תשלום 3


החזר הוראת קבע (אי כיבוד על ידי הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.
קבלה עבור התשלום שנגבה מהבנק ניתן לקבל כשבועיים מיום ביצוע התשלום.