מועדי תשלום שכר הלימוד תש"ף

מועדי גבייה בהוראת קבע בשנת הלימודים תש"ף

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע להנדסאים:

מועד סתיו (אוקטובר 2019) מועד אביב (פברואר – מרץ 2020)
20/06/19 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/02/20 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/19 תשלום 1 20/03/20 תשלום 1
20/12/19 תשלום 2 20/04/20 תשלום 2
20/01/20 תשלום 3 20/05/20 תשלום 3
20/02/20 תשלום 4 20/06/20 תשלום 4
20/03/20 תשלום 5 20/07/20 תשלום 5
20/04/20 תשלום 6 20/08/20 תשלום 6

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללומדי מכינה:

מועד סתיו (אוקטובר 2019) מועד אביב (ינואר – פברואר 2020)
20/06/19 מקדמה בסך 1500 ₪ 20/12/19 מקדמה בסך 1500 ₪
20/11/19 תשלום 1 20/01/20 תשלום 1
20/12/19 תשלום 2 20/02/20 תשלום 2
20/01/20 תשלום 3 20/03/20 תשלום 3

 

  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד על ידי הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.
  • קבלה עבור התשלום שנגבה מהבנק ניתן לקבל כשבועיים מיום ביצוע התשלום.