תנאי קבלה

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים

על סמך לימודים מוכרים בארץ (אחד מהתנאים הבאים):

 • בעל תעודת בגרות ישראלית מלאה.
 • אישור משרד החינוך על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות: מתמטיקה 3 יח"ל*, אנגלית 3 יח"ל* ומקצועות העברית: חיבור, ספרות, לשון או הבעה, ברמה של 2 יח"ל לפחות**.
 • בוגר מכינה טכנולוגית להנדסאים, בעל ציונים חיוביים בבחינות ממלכתיות במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 • קיימת אפשרות שילוב: אישור משרד החינוך על ציון בגרות כנדרש ואישור מה"ט על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הגמר הממלכתיות, במקצועות מתמטיקה, אנגלית, עברית.
 • סיום מכינה ללימודים גבוהים
  אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית (למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה)
  או מכינה 30+ *** או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.
  זאת בכפוף לתנאים הבאים:
 1. באישור יצוין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
 2. המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית ****.
 3. היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
  מתמטיקה – 200 שעות לימוד.
  אנגלית – 200 שעות לימוד.
  הבעה בעברית – 100 שעות לימוד.
 4. ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.
 • בעל תואר ראשון (B.A.) או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרת ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • בעל אישור של מכון סולד על עמידה בבחינות הבאות: מתמטיקה, אנגלית ועברית בציון עובר.
 • למסלול לימודי הנדסאי, יתקבל בעל דיפלומה של טכנאי מוסמך בוגר מה”ט או משרד החינוך.

* יתקבל גם ציון 50 בבחינות הבגרות במקצועות אנגלית ומתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח"ל.
** יתקבלו גם שני מקצועות ברמה של 1 יח"ל. 
*** לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
**** במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.

 

על סמך לימודים בחו"ל:

בעל תעודה מחו"ל אשר מאושרת ע"י משרד החינוך כשוות ערך לבגרות או לתואר ראשון לפחות. אישור מהיחידה לאישורי השכלה במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.

חסרי אישור ממשרד החינוך יציגו תעודה מתורגמת ומאושרת ע”י נוטריון, צילום תעודת עולה וצילום תעודת זהות
ויצטרכו לשלוח את כלל המסמכים באופן עצמאי ליחידה לאישורי השכלה תיכונית לקבלת האישור-  ולשלוח לכתובת המייל:  i.h@education.gov.il

על סמך גיל:

מועמד בן 35 ומעלה בוגר 12 שנות לימוד, המעוניין ללמוד במסלול הנדסאים
יהיה רשאי להתקבל על סמך הצגת תעודת השכלה של 12 שנות לימוד בצירוף תעודת זהות לאימות הגיל.

תנאי קבלה כסטודנט שלא מן המניין (על תנאי):

 1. מועמד אשר אינו עומד באחד מהתנאים הנ"ל, תובא מועמדתו לדיון בוועדה מיוחדת.
  הוועדה רשאית לאשר רישום המועמד ללימודי הנדסאים, למרות שחסר לו אחד מהמקצועות הנחוצים לעמידה בתנאי הקבלה- זאת בכפוף למקום פנוי במגמה
  ובתנאי שאין מועמדים עם תנאי קבלה תקינים המבקשים להתקבל.
 2. על המועמד להשלים את תנאי הקבלה שחסרים לו עד סוף השנה הראשונה ללימודיו במכללה.
 3. הסטודנט יחויב להשלים את תנאי הקבלה החסר לו במסגרת המכינה הטכנולוגית להנדסאים במקביל ללימודיו במגמה להנדסאים.

סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה כנדרש, לא יוכל להמשיך את לימודיו בשנה שנייה.

סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה החסר לו, לא יוכל לקבל דיפלומת הנדסאי

תנאי קבלה למגמת משנה תכנון מבנים

 1. ציון 65 ומעלה בבחינה הממלכתית במקצועות: חישוב סטטי וחוזק חומרים וקונסטרוקציות בטון.
 2. סטודנטים אשר קיבלו ציון 70 ומעלה באחד משני המקצועות הנ"ל וציון 60-65 במקצוע השני יחשב להם הדבר כעמידה בתנאי הסף.
 3. על הסטודנטים לסיים את כל חובותיהם במגמת ניהול הבניה (כולל המקצועות הפנימיים).
 4. סטודנט המבקש ללמוד תכנון מבנים והתחיל לימודיו לפני שנת 2019 (תש"פ) ,מחויב להשלים את הקורס במקצוע קונסטרוקציות בטון בעקבות שינוי התקן שעודכן
  בשנת 2017 והחל להילמד במכללות בשנת 2019 (תש"פ).
  סטודנט יוכל להירשם למגמת תכנון מבנים רק לאחר שנשלח אישור של המכללה על השלמת הקורס בקונסטרוקציות בטון בכפוף לנהלי מה"ט.

תנאי קבלה למכינה טכנולוגית להנדסאים:

תעודה או אישור על 11-12 שנות לימוד.
מועמדים בעלי 10 שנות לימוד – מועמדותם תובא לדיון במה”ט.

מכינת רענון במקצוע מתמטיקה:

מטרת המכינה הינה שיפור וריענון המוכנות הלימודית ללימודי הנדסאים.

במכינה לומדים מתמטיקה שהינו כלי מרכזי וחשוב בלימודים טכנולוגיים, ומהווה כלי להצלחה בלימודי ההנדסאים.

 • כל מועמד ללימודי הנדסאים נדרש להשתתף במכינת ריענון במקצוע מתמטיקה.
 • מכינת הריענון תתקיים בהיקף של 3 שבועות לימוד, כ-10 מפגשי לימוד כאשר בסיומה יתקיים מבחן מסכם – הציון שיתקבל יהווה משוב עבור הסטודנטים אשר ישקף את מידת המוכנות ללימודים.
 • המכינה יכולה להתקיים במתכונת מקוונת/ פרונטאלית – זאת בהתאם ובכפוף להנחיות .
 • הרישום למכינה הוא בצמוד לרישום המועמד ללימודים – כאשר הכלל המנחה הינו – השתתפות במכינה הסמוכה למועד ההרשמה.
 • מכינות הריענון יתקיימו בין החודשים מאי-אוקטובר –מכינה בכל חודש , בעלות של 600 ₪.
 • במידה והנרשם יידרש לחזור על מכינת ריענון  לטובת שיפור מצבו הלימודי לקראת לימודי הנדסאים , התשלום עבור מכינת הריענון יגבה פעם אחת בלבד .
  הטבה זו תקפה לגבי נרשמים לתשפ"ד בלבד.

 

מועמדים הפטורים ממכינת הריענון במתמטיקה :

 1. בעלי ציון עובר במתמטיקה במסלול אקדמי מוכר
 2. בעלי ציון עובר במתמטיקה במסלול הנדסאי ממכללה מוכרת במה"ט
 3. מסיימי מכינה אקדמית בהצלחה
 4. בוגרי מכינה טכנולוגית בשנה קודמת בעלי ציון 55 ומעלה במתמטיקה.
 5. מועמדים בעלי 4-5 יחידות מתמטיקה בציון עובר ומעלה בתעודת הבגרות .

להורדת חוברת תרגילים למכינת רענון במתמטיקה – לחצו כאן

בדיקת התאמה למגמה לאדריכלות ועיצוב פנים:

ביום ראיון הקבלה יעבור המועמד תרגיל לבדיקת הראייה והתפישה התלת ממדית, או לחילופין יציג תיק עבודות אישי שיבחן על ידי מרכז המגמה. מועמד שלא ימצא מתאים לאחר מבדק זה יופנה לבדיקת התאמה למגמות אחרות. ניתן לעבור את בדיקת ההתאמה למגמה לאחר הרישום ובתאום עם מדור רישום.

 

בחינה פסיכוטכנית:

המבחן הפסיכוטכני נערך במכללה על ידי חברת "תיל אינטרנשיונל", ומטרתו לבדוק את היכולות האישיות של המועמד לקראת לימודיו לתואר הנדסאי ואת התאמתו למגמה. מדור רישום רשאי לחייב במבחן מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים. המבחן נערך בשפות הבאות: עברית, ערבית ורוסית. מחיר הבחינה בשנה"ל תשע"ז היה ₪175 (דמי הבחינה משולמים ישירות לחברה ואינם מוחזרים ע"י המכללה בשום מקרה), בכפוף לשינויים של חברת "תיל אינטרנשיונל".

הערה: על אף האמור לעיל המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדחות קבלתו של מועמד ללא צורך לנמק את ההחלטה.

 

דרישות אקדמיות במגמות רישוי בסמסטר א':

תנאי המשך לימודים במגמות הרישוי הבאות:

 1. הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 2. הנדסה אזרחית (בנין)

עם סיום הלימודים נדרש רישיון עיסוק במקצוע ובהתאם לכך יערכו בדיקות המועמדים כמפורט להלן:

במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה יתקיימו מבחנים לבדיקת רמת הידע המקצועית העדכנית במקצועות: תורת החשמל ומתמטיקה להנדסאי חשמל, במחצית סמסטר א'. בהתאם לממצאים תקבע ועדת ההוראה הפדגוגית את המשך הלימודים בסמסטר ב':

 1. מי יכללו במסלול הלימודים הרגיל.
 2. מי יכללו במסלול הלימודים המחייב תגבור נוסף בסמסטר קיץ.
 3. מי שלא עומד ברמה המינימלית הנדרשת להמשך הלימודים.

במגמה להנדסה אזרחית יתקיימו מבחנים לבדיקת רמת הידע המקצועית העדכנית במקצועות: חישוב סטטי, מתמטיקה להנדסאים, במחצית סמסטר א'. בהתאם לממצאים תקבע ועדת ההוראה הפדגוגית עבור המשך הלימודים בסמסטר ב':

 1. מי יכללו במסלול הלימודים הרגיל.
 2. מי יכללו במסלול הלימודים המחייב תגבור נוסף בסמסטר קיץ.
 3. מי לא עומד במינימום הרמה הנדרשת להמשך הלימודים.

הערה: התגבור במסגרת סמסטר קיץ אינו נכלל בשכר הלימוד השנתי. לסטודנטים החייבים בביצוע השלמות בסמסטר קיץ, יקבע תעריף לתגבור ויפורסם במהלך סמסטר ב' על ידי מדור חשבונות סטודנטים.

סגל המדור

 • שעות קבלה

  ריפס אלכסנדר


  רכז שיווק ופרויקטים
 • שעות קבלה

  חדד יפית


  ראש מדור רישום
 • שעות קבלה

  סגל מנהלי מוניקה ינקו

  ינקו מוניקה


  מזכירת מדור רישום
 • שעות קבלה

  צ'רי דאריה


  יועצת רישום