סדרי הרשמה וקבלה

הנחיות לנרשם

 1. הינך מתבקש למלא את טופס ההרשמה ולחתום במקומות המיועדים לכך. מועמד אשר לא עומד בתנאי הקבלה בהתאם למפורט בסעיף תנאי הקבלה, עליו לחתום על התחייבות להשלמת השכלתו בטופס ההרשמה.
 2. לצרף קבלה על תשלום דמי רישום.
 3. לחתום על טופס הוראה לחיוב חשבון בבנק (הוראת קבע) או באשראי.
 4. לצרף צילום מאושר של התעודות המעידות על השכלתך, או להציג צילום בצירוף מקור לאישור במדור רישום (אין לצרף תעודות מקוריות). לבעלי תעודות מחו”ל – יש לצרף תרגום מאושר ע”י נוטריון מקור + צילום, צילום תעודת עולה.
 5. לצרף צילום תעודת זהות.
 6. לצרף צילום תעודת שחרור מצה”ל.
 7. לצרף תמונת פספורט עדכנית.
 8. לחתום על כתב התחייבות לחייל משוחרר.

דואר אלקטרוני והודעות SMS

התכתבות המכללה עם הסטודנטים היא באמצעות דואר אלקטרוני והודעות SMS. 
יש למלא בטופס ההרשמה פרטי דואר אלקטרוני בכתב ברור וקריא ויש לוודא כי אינך חסום לקבלת הודעות SMS. ניתן לפנות בבקשת הסרה בכל עת.

את מעטפת ההרשמה הכוללת את כל החומר אשר פורט לעיל יש לשלוח למען: 
המכללה הטכנולוגית באר שבע ת.ד. 45, באר שבע 8410001, עבור מדור רישום
או להביא אישית למדור הרישום.

מועדי הרישום לשנה”ל

 • ההרשמה למועד סתיו תיפתח בחודש מרץ ותסתיים בחודש ספטמבר.
 • ההרשמה למועד אביב תיפתח בחודש נובמבר ותסתיים בחודש פברואר.
 • ההרשמה למכינת חורף מקוצרת תסתיים בחודש דצמברת

הערות:

 1. בחלק מהמגמות מספר המקומות מוגבל וההרשמה תסתיים במועד מוקדם יותר.
 2. בחלק מהמגמות תימשך ההרשמה כל עוד נותרו מקומות.
 3. במועד אביב יפתחו רק חלק מהמגמות לכן יש להתעדכן במדור רישום בסמוך לפתיחת ההרשמה.
 4. פתיחת הקורסים מותנים במספר נרשמים מינימאלי ע”פ נהלי מה”ט.

ימים פתוחים ופגישות יעוץ

ימים פתוחים יתקיימו בחודשים הבאים: ינואר, מרץ , מאי, יולי, ספטמבר.
יתכנו שינויים במועדים לכן יש להתעדכן במדור רישום.
ניתן להגיע לפגישת יעוץ אישית במדור רישום במהלך כל השנה. פגישת יעוץ עם מרכז המגמה במהלך השנה יש לתאם עם מדור רישום.

ערכת הרשמה

ניתן לרכוש את מעטפת ההרשמה שמחירה 100 ש"ח באמצעות:

 1. חיוב כרטיס אשראי בשיחת חינם 1-800-206-205 למדור רישום.
 2. במדור רישום במכללה הטכנולוגית.
 3. לשלוח בדואר המחאה בצירוף פרטים אישיים: שם, כתובת.

ערכת ההרשמה כוללת:

 1. טופס הרשמה למועמד
 2. טופס הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע)
 3. טופס הוראה לחיוב באשראי
 4. כתב התחייבות לחיילים משוחררים
 5. טופס איתור צרכים
 6. ידיעון המכללה הטכנולוגית
 7. שנתון
 8. להורדת חוברת הרענון במתמטיקה היכנס לקישור הבא.

תשלום דמי רישום

את דמי הרישום בסך ₪200 ניתן לשלם בדרכים הבאות:

 1. במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, בקופת מדור חשבונות סטודנטים.
 2. בטלפון באמצעות כרטיס אשראי. לביצוע התשלום נא לפנות למדור רישום בטלפון: 1-800-206-205
 3. בבנק – באמצעות שובר תשלום. לקבלת השובר נא לפנות למדור רישום בטלפון: 1-800-206-205

סגל המדור