סדרי הרשמה וקבלה

נוהל הרשמה

תשלום עבור דמי רישום ללימודי הנדסאים/מכינה טכנולוגית –

ניתן לשלם :

 • תשלום דמי רישום מקוון באתר המכללה  בסך 250 שח.
 • תשלום דמי רישום פרונטאלי בקופה במדור חשבונות סטודנטים בסך 300 שח.

ערכת הרשמה כוללת:

 1. טופס ההרשמה למועמד כולל:
 • התייחסות לפרטים אישיים, השכלה, תחום הלימוד המועדף
 • התחייבות להשלמת השכלה או להבאת אישורים המעידים על השכלה, אם השכלתו של המועמד אינה עומדת בדרישות (ראה תנאי קבלה) או אם סיים את לימודיו בחו”ל. כל זאת בהתאם לדרישות המגמה אליה נרשם.
 • הנחיות כלליות
 • הצהרות והתחייבויות המועמד למכללה

2. טופס הוראה לחיוב חשבון בבנק / לחיוב חשבון בכרטיס אשראי

3. כתב התחייבות לחייל משוחרר

4. טופס איתור צרכים

5. טופס ויתור סודיות

6. ידיעון המכללה הטכנולוגית

7. שנתון

הנחיות לנרשם:

 1. הינך מתבקש למלא את טופס ההרשמה ולחתום במקומות המיועדים לכך. מועמד אשר לא עומד בתנאי הקבלה בהתאם למפורט בסעיף תנאי הקבלה, יחתום על התחייבות להשלמת השכלתו בטופס ההרשמה.
 2. לצרף קבלה על תשלום דמי רישום.
 3. לחתום על טופס הוראה לחיוב חשבון בבנק (הוראת קבע) או בתשלום בכרטיס באשראי.
 4. לצרף צילום מאושר של התעודות המעידות על השכלתך, או להציג צילום בצירוף מקור לאישור במדור רישום (אין לצרף תעודות מקוריות). לבעלי תעודות מחו”ל – יש לצרף תרגום מאושר ע”י נוטריון מקור+צילום, צילום תעודת עולה.
 5. לצרף צילום תעודת זהות + ספח
 6. לצרף צילום תעודת הערכה מצה”ל /שרות לאומי / פטור
 7. לצרף תמונת פספורט עדכנית.
 8. לחתום על כתב התחייבות – חייל משוחרר.

דואר אלקטרוני והודעות SMS

התכתבות המכללה עם הסטודנטים היא באמצעות דואר אלקטרוני והודעות SMS.

 1. יש למלא בטופס ההרשמה פרטי דואר אלקטרוני בכתב ברור וקריא.
 2. יש לוודא כי אינך חסום לקבלת הודעות SMS.

  ניתן לפנות בבקשת הסרה בכל עת.

מעטפת ההרשמה, הכוללת את כל החומר אשר פורט לעיל, יש לשלוח: למכללה הטכנולוגית עבור מדור רישום ת.ד. 45 באר–שבע 8410001 או להביא אישית למדור רישום.

טלפון: 08-6462218, 08-6462518

שיחת חינם:1-800-206-205

או

ניתן לבצע את הרישום גם דרך אתר המכללה ברישום מקוון בלחיצה על הרשמה Online

ראיון ועדת קבלה

לאחר תהליך ההרשמה, ובתום מכינת הריענון, מדור הרישום יזמין את המועמדים לראיון קבלה עם ראש המגמה. בראיון הקבלה יוחלט אם לקבל את המועמד בהתאם לנתוניו האישיים והאם עליו למלא תנאי סף נוספים, כמו מבדק/בחינה פסיכוטכנית/אחר.

תשלום מקדמת שכר לימוד

מועמד אשר אושרה קבלתו ללימודים, חייב בתשלום מקדמה בסך 1,500 ₪ ע”ח שכ”ל,  תוך 14 יום מיום קבלתו ללימודים (את המקדמה ניתן לשלם בקופת המכללה, באתר המכללה או באמצעות תשלום בהוראת קבע). לנרשמים באיחור, עד חודש לפני פתיחת שנת הלימודים, יש לשלם את המקדמה מיד לאחר הקבלה ללימודים, במדור חשבונות סטודנטים.

שעות קבלה במדור רישום

ימים א' ג' ה':

8:30-18:30

ימים ב' ו- ד':

בוקר – 8:30-13:00

אחר הצהריים : 16:30-18:30

יום ו':

8:30 -11:00 (קבלת קהל בימי שישי תתקיים בין החודשים מאי- אוקטובר בין השעות 8:30-11:00)

טלפונים

08-6462218, 08-6462518

שיחת חינם: 1-800-206-205

 

מועדי הרישום לשנה”ל תשפ"ד:

» ההרשמה ללימודי הנדסאים מועד סתיו תסתיים עד תחילת שנת הלימודים – 24/12/2023.

»לאור המצב הביטחוני, לא יתקיים מועד אביב כולל מכינה טכנולוגית, תתאפשר הרשמה מאוחרת למועד סתיו עד אמצע חודש ינואר 2024.

מועדי הרישום לשנה”ל תשפ"ה:

» ההרשמה למועד סתיו תיפתח בחודש מרץ 2024

» ההרשמה תסתיים בחודש ספטמבר 2024 ותמשך עד למועד פתיחת הלימודים בכפוף למקום פנוי במגמות.

הערות:

 1. בחלק מהמגמות מספר המקומות מוגבל וההרשמה תסתיים במועד מוקדם יותר.
 2. בחלק מהמגמות תימשך ההרשמה כל עוד נותרו מקומות.
 3. במועד אביב יפתחו רק חלק מהמגמות לכן יש להתעדכן במדור רישום בסמוך לפתיחת ההרשמה.
 4. פתיחת הקורסים מותנים במספר נרשמים מינימאלי ע”פ נהלי מה”ט.
 5. תשלום דמי הרישום אינו מהווה אישור קבלה ללימודים במכללה. אישור קבלה יינתן למועמד אשר יעמוד בקריטריונים ובדרישות הקבלה למכללה.

ימים פתוחים ופגישות יעוץ- שנה"ל תשפ"ה

»ימים פתוחים יתקיימו בתאריכים הבאים:

28 במרץ 2024, 30 במאי 2024, 25 ביולי 2024 ו-26 בספטמבר 2024 (לקראת מועד סתיו תשפ"ה). יתכנו שינויים במועדים לכן יש להתעדכן במדור רישום.

»יתכנו שינויים במועדים לכן יש להתעדכן במדור רישום.

ניתן להגיע לפגישת יעוץ אישית במדור רישום במהלך כל השנה. פגישת יעוץ עם מרכז המגמה במהלך השנה יש לתאם עם מדור רישום.

 

סגל המדור

 • שעות קבלה

  ריפס אלכסנדר


  רכז שיווק ופרויקטים
 • שעות קבלה

  חדד יפית


  ראש מדור רישום
 • שעות קבלה

  סגל מנהלי מוניקה ינקו

  ינקו מוניקה


  מזכירת מדור רישום
 • שעות קבלה

  צ'רי דאריה


  יועצת רישום