לוח זמנים להגשת הצעה ופרויקט גמר

לו"ז – מסיימי הלימודים בחודש יוני/יולי 

עד ה-01/05: הגשת הצעות פרויקט/סטאז'
עד ה-30/12: הגשת פרויקט גמר מועד א', ללא נלווים
עד ה-01/02: הגשת פרויקט גמר מועד א', בתוספת נלווים
עד ה-30/03: הגנות פרויקט מועד א' (בשנה העוקבת לשנת הסיום)
עד ה-01/05: הגשות פרויקט גמר מועד ב', בתוספת נלווים (בשנה העוקבת לשנת הסיום)
עד ה-30/06: הגנות פרויקט מועד ב' (בשנה העוקבת לשנת הסיום)

סטודנטים במסלול הנדסאים אשר יגשו להגנת פרויקט לאחר ה-30/06 (בשנה העוקבת לשנת הסיום) – לא יקבלו את השתתפות מה"ט בשכ"ל עבור פרויקט גמר.

לסטודנטים במסלול טכנאים לא תנתן השתתפות מה"ט בשכ"ל עבור פרויקט גמר.

לו"ז – מסיימי הלימודים בחודש פברואר/מרץ 

(אדריכלות ועיצוב פנים, תכנון מבנים, פרויקטים מיוחדים)

עד ה-01/01: הגשת הצעות פרויקט/סטאז'
עד ה-01/11: הגשת פרויקט גמר מועד א', ללא נלווים
עד ה-30/12: הגנות פרויקט גמר מועד א' 
עד ה-30/12: הגשת פרויקט מועד ב', ללא נלווים
עד ה-01/02: הגשת פרויקט מועד ב', בתוספת נלווים (בשנה העוקבת לשנת הסיום)
עד ה-30/03: הגנות פרויקט מועד ב' (בשנה העוקבת לשנת הסיום)

סטודנטים במסלול הנדסאים אשר יגשו להגנת פרויקט לאחר ה-30/03 (בשנה העוקבת לשנת הסיום) – לא יקבלו את השתתפות מה"ט בשכ"ל עבור פרויקט גמר.

לסטודנטים במסלול טכנאים לא תנתן השתתפות מה"ט בשכ"ל עבור פרויקט גמר.