לוח זמנים להגשת הצעה ופרויקט גמר

 

 לוח זמנים להגשת הצעת פרויקט ופרויקט גמר 

  • הגשת הצעת פרויקט ופרויקט גמר תבוצע לפי לו"ז מכללתי – מגמתי.
  • לוח הזמנים המגמתי יפורסם על ידי המגמה במסגרת קורס הכנה לפרויקט גמר.
  • סטודנט אשר לא יעמוד במועדי הגשת הפרויקט לפי לו"ז מגמתי , יישא בתשלום עלויות נוספות בהתאם לנהלי המכללה לחיוב סטודנטים משלימים.