קריטריונים להשתתפות מה"ט בהחזר חלקי של דמי הפרויקט

קריטריונים להשתתפות מה"ט בהחזר חלקי של דמי הנחית פרויקט להנדסאים

סטודנט במסלול הנדסאים אשר יעמוד בכל הקריטריונים הבאים יהיה זכאי להשתתפות חלקית של מה"ט בעלות הפרויקט:

  • על הסטודנט לבצע את הפרויקט במסגרת המכללה ולשלם דמי הנחייה והגנה.
  • על הסטודנט לעבור בחינה ממלכתית אחת לפחות בשנה"ל האחרונה במסלול.
  • על הסטודנט לגשת לבחינת הגנת פרויקט במועד א' או ב' (להלן: מועדי הגנות פרויקטים).
  • על הסטודנט לעמוד במבחן הגנת פרויקט בציון עובר של 60 ומעלה.

*   משלימי פרויקט משנים קודמות לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

 סכומי השתתפות מה"ט בעלות הפרויקט להנדסאים 

  • ניגשים להגנה עד תום מועד א' : 1,400 ₪ 
  • ניגשים להגנה עד תום מועד ב' : 1,120 ₪ 

לטכנאים לא תינתן השתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

 מועדי הגנות פרויקטים המזכים בהשתתפות מה"ט למסיימי מסלול הלימודים ביוני (בוגרי קיץ)  

   מועד א'  : סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנת פרויקט עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.

   מועד ב'  : סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנת פרויקט עד 30/6 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.

 *  בוגרי קיץ שייגשו להגנה לאחר 30/06 בשנה שלאחר סיום הלימודים לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

 *  משלימי פרויקט משנים קודמות לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.


מועדי הגנות פרויקטים המזכים בהשתתפות מה"ט למסיימי מסלול הלימודים במרץ (בוגרי אביב)  

    מועד א'  : סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) -הגנת פרויקט עד 31/12 של אותה שנה.

    מועד ב' : סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) –הגנת פרויקט עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.

 *  בוגרי אביב שייגשו להגנה לאחר 31/03 בשנה שלאחר סיום הלימודים לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

 *  משלימי פרויקט משנים קודמות לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.