פרויקט גמר-נהלים כלליים

      כללי

  1. כשלב מסכם של הלימודים על הסטודנטים להכין פרויקט גמר בהיקף של כ-350-250 שעות להנדסאי. השעות כוללות עבודה עצמית של הסטודנט ושעות הנחיה של המנחה.
  2. לימודי פרויקט הגמר יתבצעו:

א.  במפעלים, בתעשייה ובמוסדות מחקר בכל מקום בארץ.

ב.  במכללה החל מהסמסטר האחרון ללימודים.

  1. לימודי פרויקט באמצעות מנחה חוץ מתבצעים במסגרת חוץ מכללתית ויהיו חייבים בפיקוח המכללה ובמעקב מתאים בכל שלבי העבודה כולל תאום עם המנחה לגבי הדרישות המחייבות פרויקט גמר (כמו היקף, רמה, דרגת קושי, אופן ביצוע וכו’).
  2. סטודנט המבקש לבצע את לימודי פרויקט הגמר לא יתחיל בביצוע הפרויקט ,בין אם הפרויקט מתבצע בין כתלי המכללה או בין אם הוא מתבצע במקום אחר, ללא אישור מרכז המגמה.
  3. לא יוכל סטודנט להכין/להגיש פרויקט גמר במכללה שלא למד בה. מקרים חריגים יובאו לאישור ראש ענף פרויקטים במה”ט.
  4. לא יבצע סטודנט ממכללה אחת פרויקט משותף עם סטודנט ממכללה אחרת. במקרים חריגים יש לקבל את אישור ראש ענף פרויקטים במה”ט.
  5. מנחה הפרויקט חייב להיות אקדמאי/מהנדס, בעל ניסיון מקצועי של מספר שנים בתחום בו עוסק הפרויקט. רצוי
    ניסיון בתחום הדידקטי. מקרים חריגים יובאו לידיעת ראש ענף פרויקטים במה”ט ויטופלו בהתאם.