פרויקט גמר-נהלים כלליים

      כללי

 1. פרויקט הגמר נועד להוות אינטגרציה של החומר הנלמד במכללה, ודרכו מיישם הסטודנט את לימודיו. ביצוע פרויקט יתקיים במהלך השנה האחרונה ללימודים והוא תנאי הכרחי לקבלת הדיפלומה. אפשרות נוספת לביצוע עבודת גמר, שעל הסטודנט להגיש ולהיבחן עליה עם תום לימודיו, הוא התנסות מעשית של הסטודנט במפעל במסגרת הסטאז' המיועד לסטודנטים המשלבים לימודים ועבודה בתחום מקצוע הלימוד שלהם.
 2. מהות הפרויקט או הסטאז' הוא תכנון, ביצוע, בנייה, הרכבה, מדידות, בדיקות וכו' של מכשיר, מתקן, מבנה, מכונה, מערכת אדם ומכונה, תת מערכת או מערכת (כולל ניתוח מערכות או נתונים קיימים), ברמה נאותה המצביעה על כושרו של ההנדסאי להשתמש ברכיבים, חומרים, מכשור מדידה, מעבדות, כלים ואמצעים, תקנים, דפי מפרט ונתוני יצרנים.
 3. מעבר לשעות שנקבעו בתוכנית הלימודים בנושא פרויקט גמר, יקבל כל סטודנט הנחיה נוספת. עבור הנחיה זו ישלם הסטודנט דמי הנחיה, כפי שיקבע כל שנה ע"י מה"ט.
 4. כשלב מסכם של הלימודים על הסטודנטים להכין פרויקט גמר בהיקף של כ-350-250 שעות להנדסאי. השעות כוללות עבודה עצמית של הסטודנט ושעות הנחיה של המנחה.
 5. לימודי פרויקט הגמר יתבצעו:
  א. במפעלים, בתעשייה ובמוסדות מחקר בכל מקום בארץ.
  ב. במכללה החל מהסמסטר האחרון ללימודים.
 6. סטודנט יתחיל בעבודה על הפרויקט/הסטאז' רק לאחר קבלת אישור על הצעת הפרויקט או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז').
 7. סטודנט המבקש לבצע את לימודי פרויקט הגמר לא יתחיל בביצוע הפרויקט ,בין אם הפרויקט מתבצע בין כתלי המכללה או בין אם הוא מתבצע במקום אחר, ללא אישור ראש המגמה.
 8. לא יוכל סטודנט להכין/להגיש פרויקט גמר במכללה שלא למד בה. מקרים חריגים יובאו לאישור ראש ענף פרויקטים במה”ט.
 9. לא יבצע סטודנט ממכללה אחת פרויקט משותף עם סטודנט ממכללה אחרת. במקרים חריגים יש לקבל את אישור ראש ענף פרויקטים במה”ט.
 10. מנחה הפרויקט חייב להיות אקדמאי/מהנדס, בעל ניסיון מקצועי של מספר שנים בתחום בו עוסק הפרויקט. רצוי
  ניסיון בתחום הדידקטי. מקרים חריגים יובאו לידיעת ראש ענף פרויקטים במה”ט ויטופלו בהתאם.
 11. הנחיית פרויקט באמצעות מנחה חוץ מתבצעת במסגרת חוץ מכללתית ותהא חייבת בפיקוח המכללה ובמעקב מתאים בכל שלבי העבודה כולל תאום עם המנחה לגבי הדרישות המחייבות פרויקט גמר (כמו היקף, רמה, דרגת קושי, אופן ביצוע וכו’).