הגשת הצעת פרויקט-הנחיות וטפסים להורדה

     א. הצעת פרויקט –  כללי

 1. הצעת הפרויקט תבוצע ע"י הסטודנט לפי נהלי מה"ט.
 2. ההצעה תכלול פרטים אישיים, פרטי המנחה ,ופרטים על נושא הפרויקט.
 3. על ההצעה יחתום הסטודנט, המנחה, ומרכז המגמה.
 4. הצעת הפרויקט תקפה לשנה אחת בלבד מתאריך אישורה ע"י מדור פרויקטים (עלות הארכת תוקף הצעה –  400 ש"ח לשנת הארכה).
 5. ניתן לשבץ סטודנט להגנת פרויקט רק במידה ועברו 3 חודשים לפחות מתאריך אישור ההצעה ועד למועד השיבוץ להגנה.

    ב. הנחיות וטפסים להגשת הצעת פרויקט 

 1. יש להוריד קובץ הצעה ב – word בהתאם למגמה הרלוונטית מרשימת הטפסים המופיעה בסעיף ד'.
  במידה ואין טופס ייחודי למגמה ,יש להוריד טופס כללי מס' 12.
 2. סטודנט המבצע התמחות מעשית בתעשייה (פרקטיקום)  – יש להוריד טופס הצעה מס' 10.
 3. יש למלא את ההצעה לחתום עליה, להחתים את המנחה ואת ראש המגמה ולשמור את ההצעה החתומה כ -PDF.
 4. יש למלא טופס מקוון להרשמה לפרויקט ולצרף אליו את קובץ הצעת הפרויקט (PDF).
 5. להלן קישורים לטופס מקוון להרשמה לפרויקט ליחיד / משותף :
 6.  טופס מקוון להרשמה ולהגשת הצעה למגיש יחיד 
 7. טופס מקוון להרשמה ולהגשת הצעה משותפת (2 מגישים)
 8. חשוב !!! יש להקפיד לצרף הצעה חתומה ע"י המנחה, ראש המגמה והסטודנט/ים. הצעה לא חתומה לא תטופל!
 9. יש לוודא הסדרת תשלום לפרויקט בהתאם למפורט מטה בסעיף ג'. 
 10. לאחר שליחת ההצעה , ההצעה תועבר לאישור מדור פרויקטים במכללה.
 11. הצעה אשר תאושר תחתם ע"י מדור פרויקטים ותשלח לסטודנט במייל תוך עד 21 ימי עבודה.

     ג. תשלום עבור פרויקט הגמר

 1. סטודנטים הלומדים במסלול הלימודים (שנה ב' בוקר / שנה ג' משולב)  –
  התשלום נגבה אוטומטית עם גביית שכר הלימוד ב-6 תשלומים  מנובמבר עד אפריל.
 2. סטודנטים הלומדים במסלול הלימודים בשנה ג' בוקר /  המבצעים פרויקט בתכנון מבניםיש לשלם עבור הפרויקט מול קופת המכללה עם הגשת הצעת הפרויקט.
 3. סטודנטים משלימים (סיימו את לימודיהם במסלול) –
  עם הגשת ההצעה וטופס ההרשמה, יש לשלם עבור פרויקט הגמר מול קופת המכללה בטלפון 08-6462268.
 4. לפירוט עלויות ונהלי שכר לימוד לפרויקט הגמר יש להקיש על הקישור הבא  https://bit.ly/3EhoXQN
 5. חוב כספי עבור הפרויקט יגרור הקפאת הטיפול בהצעה עד להסדרת התשלום עבור הפרויקט במלואו.

     ד. טפסי הצעת פרויקט להורדה לפי מגמות

 1. טופס הצעת פרויקט בעיצוב מדיה  קובץ WORD
 2. טופס הצעת פרויקט בתעו"נ ← קובץ WORD
 3. טופס הצעת פרויקט בהנדסה אזרחית ←  קובץ WORD
 4. טופס הצעת פרויקט בתכנון מבנים ← קובץ WORD
 5. טופס הצעת פרויקט במגמה לכימיה ←  קובץ WORD
 6. טופס הצעת פרויקט במגמה לתוכנה ← קובץ WORD   ; הנחיות להגשת הצעה בתוכנה  להורדת קובץ WORD 
 7. טופס הצעת פרויקט במגמה לאדריכלות ← קובץ WORD
 8. טופס הצעת פרויקט במגמה לאדריכלות נוף ←  קובץ WORD
 9. טופס הצעת פרויקט במגמה לבקרה ואוטומציה ←  קובץ WORD
 10. טופס הצעת פרויקט בתעשיה פרקטיקום ← קובץ WORD
 11. טופס הצעת פרויקט מכשור רפואי סטאז'קובץ WORD
 12. טופס הצעת פרויקט כללי קובץ WORD