הגשת הצעת פרויקט-הנחיות וטפסים להורדה

      הנחיות כלליות

 1. הצעת הפרויקט תבוצע ע"י הסטודנט לפי נהלי מה"ט.
 2. ההצעה תכלול פרטים אישיים, פרטי המנחה ,ופרטים על נושא הפרויקט.על ההצעה יחתום הסטודנט, המנחה, ומרכז המגמה.
 3. הצעת הפרויקט תקפה לשנה אחת בלבד מתאריך אישורה ע"י מדור פרויקטים. 
 4. ניתן לשבץ סטודנט להגנת פרויקט רק במידה ועברו 3 חודשים לפחות מתאריך אישור ההצעה ועד למועד השיבוץ להגנה.

      הנחיות להגשת הצעת פרויקט

 1.  יש להוריד קובץ הצעה ב – word בהתאם למגמה הרלוונטית . במידה ואין טופס ייחודי למגמה , יש להוריד טופס הצעה כללי (הקבצים מוצגים בהמשך).
 2.  יש למלא ולחתום על טופס הרשמה לפרויקט גמר. להלן קישור לטופס הרשמה –  טופס הרשמה (PDF) 
 3. יש למלא את ההצעה ולהחתים את המנחה.
 4. לאחר החתמת המנחה יש לשלוח את ההצעה וטופס ההרשמה החתומים בשני קבצי PDF נפרדים באופן הבא :
 5. במגמת בניין   יש לשלוח את ההצעה וטופס ההרשמה למרכז המגמה להנדסה אזרחית,מר אריאל דמרי, למייל : arield@tcb.ac.il. מרכז מגמה יעביר את הקבצים החתומים למדור פרויקטים.
 6. במגמת אדריכלות –  יש לשלוח את ההצעה וטופס ההרשמה למרכז המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים ,ד"ר מרטין סמיט ,למייל : martins@tcb.ac.il. מרכז מגמה יעביר את הקבצים החתומים למדור פרויקטים.
 7. בשאר המגמות –  יש להחתים את מרכז המגמה ולשלוח את ההצעה וטופס ההרשמה החתומים למדור פרויקטים למייל : gabrielak@tcb.ac.il
 8. לאחר שליחת ההצעה וטופס ההרשמה יש לשלם עבור פרויקט הגמר במדור חשבונות סטודנטים.ניתן גם לשלם בטלפון  08-6462268 (קופת המכללה).
 9. ההצעה תועבר לאישור וחתימת מדור פרויקטים במכללה. ההצעה המאושרת תשלח לסטודנט במייל תוך עד 14 ימי עבודה.

      טפסי הצעת פרויקט להורדה לפי מגמות :

 1. טופס הצעת פרויקט בעיצוב מדיה להורדת קובץ WORD
 2. טופס הצעת פרויקט בתעו"נ – להורדת קובץ WORD
 3. טופס הצעת פרויקט בהנדסה אזרחית – להורדת קובץ WORD
 4. טופס הצעת פרויקט בתכנון מבנים – להורדת קובץ WORD
 5. טופס הצעת פרוייקט במגמה לכימיה – להורדת קובץ WORD
 6. טופס הצעת פרוייקט במגמה לתוכנה – להורדת קובץ WORD   ; הנחיות להגשת הצעה בתוכנה  – להורדת קובץ WORD 
 7. טופס הצעת פרוייקט במגמה לאדריכלות – להורדת קובץ WORD
 8. טופס הצעת פרוייקט במגמה לאדריכלות נוף – להורדת קובץ WORD
 9. טופס הצעת פרויקט כללי  – להורדת קובץ WORD