הגשת הצעת פרויקט-הנחיות וטפסים להורדה

    הגשת הצעת פרויקט גמר – הנחיות וטפסים להורדה

 1. הצעת הפרויקט תבוצע ע"י הסטודנט לפי נהלי מה"ט.
 2. הצעת פרויקט זוגי משותף נדרשת להיות ברמה ובהיקף המתאימים לשני סטודנטים. יש להגדיר מראש את חלקו של כל סטודנט בפרויקט.
 3. ההצעה תכלול פרטים אישיים, פרטי המנחה ,ופרטים על נושא הפרויקט. על ההצעה יחתמו הסטודנט, המנחה, ומרכז המגמה.
 4. להגשת הצעה יש להוריד קובץ הצעה בהתאם למגמה הרלוונטית . במידה ואין טופס לפי מגמה , יש להוריד טופס הצעה כללי.
 5. יש למלא ולחתום על טופס הרשמה לפרויקט גמר  –  קישור להורדת טופס הרשמה בקובץ PDF 
 6. יש לשלוח את הצעת הפרויקט וטופס ההרשמה החתומים בשני קבצים נפרדים למדור פרויקטים למייל : gabrielak@tcb.ac.il (במגמת בניין אין לבצע שליחת ההצעה למדור פרויקטים).
 7. במגמת בניין בלבד – לאחר החתמת המנחה יש לשלוח את ההצעה וטופס ההרשמה למרכז המגמה להנדסה אזרחית,מר אריאל דמרי,  למייל : arield@tcb.ac.il
 8. עם שליחת ההצעה על הסטודנט להסדיר תשלום דמי הנחייה ודמי הגנת פרויקט מול מדור שכר לימוד (טלפון : 08-6462268).
 9. ההצעה תועבר לאישור וחתימת מדור פרויקטים במכללה. ההצעה המאושרת תשלח לסטודנט במייל.
 10. תוקף הצעת הפרויקט הנו לשנתיים בלבד מתאריך אישור ההצעה.

    טפסי הצעת פרויקט להורדה לפי מגמות / טופס הצעה כללי 

 1. טופס כללי להצעת פרויקט – להורדת קובץ PDF, להורדת קובץ WORD
 2. טופס להצעת פרויקט בעיצוב מדיה להורדת קובץ WORD
 3. טופס להצעת פרויקט בתעו"נ – להורדת קובץ WORD
 4. טופס להצעת פרויקט בהנדסה אזרחית – להורדת קובץ WORD
 5. טופס להצעת פרויקט בתכנון מבנים – להורדת קובץ WORD
 6. טופס להצעת פרוייקט במגמה לכימיה – להורדת קובץ WORD
 7. טופס להצעת פרוייקט במגמה לתוכנה – להורדת קובץ WORD   ; הנחיות להגשת הצעה בתוכנה  – להורדת קובץ WORD