הגשת הצעת פרויקט-הנחיות וטפסים להורדה

      הנחיות כלליות

 1. הצעת הפרויקט תבוצע ע"י הסטודנט לפי נהלי מה"ט.
 2. ההצעה תכלול פרטים אישיים, פרטי המנחה ,ופרטים על נושא הפרויקט.על ההצעה יחתום הסטודנט, המנחה, ומרכז המגמה.
 3. הצעת הפרויקט תקפה לשנה אחת בלבד מתאריך אישורה ע"י מדור פרויקטים.
 4. עלות דמי טיפול בהארכת תוקף הצעה –  300 ש"ח.
 5. ניתן לשבץ סטודנט להגנת פרויקט רק במידה ועברו 3 חודשים לפחות מתאריך אישור ההצעה ועד למועד השיבוץ להגנה.

      הנחיות להגשת הצעת פרויקט

 1. יש להוריד קובץ הצעה ב – word בהתאם למגמה הרלוונטית . במידה ואין טופס ייחודי למגמה , יש להוריד טופס הצעה כללי (הקבצים מוצגים בהמשך).
 2. סטודנט המבצע התמחות מעשית בתעשיה (פרקטיקום)  – יש להוריד טופס הצעה מס' 9 ( טופס הצעת פרויקט בתעשיה – פרקטיקום) .
 3. יש למלא את ההצעה ולהחתים את המנחה ואת ראש המגמה.
 4. יש למלא טופס הרשמה ולצרף הגשת הצעה חתומה לפרויקט גמר ( טופס למגיש יחיד/ להגשה משותפת) באמצעות הקישורים שלהלן:
  *  טופס למגיש יחיד במילוי מקוון
  *  טופס משותף (2 מגישים) במילוי מקוון
  * נא להקפיד לצרף הצעה חתומה ע"י המנחה, מרכז המגמה והסטודנט/ים. הצעה לא חתומה לא תטופל!
 5. לאחר שליחת טופס ההרשמה וההצעה יש לשלם עבור פרויקט הגמר במדור חשבונות סטודנטים.ניתן גם לשלם בטלפון  08-6462268 (קופת המכללה).
 6. ההצעה תועבר לאישור וחתימת מדור פרויקטים במכללה. ההצעה המאושרת תשלח לסטודנט במייל תוך עד 14 ימי עבודה מיום ביצוע התשלום.

      טפסי הצעת פרויקט להורדה לפי מגמות :

 1. טופס הצעת פרויקט בעיצוב מדיה קובץ WORD
 2. טופס הצעת פרויקט בתעו"נ – קובץ WORD
 3. טופס הצעת פרויקט בהנדסה אזרחית –  קובץ WORD
 4. טופס הצעת פרויקט בתכנון מבנים – קובץ WORD
 5. טופס הצעת פרוייקט במגמה לכימיה –  קובץ WORD
 6. טופס הצעת פרוייקט במגמה לתוכנה – קובץ WORD   ; הנחיות להגשת הצעה בתוכנה  – להורדת קובץ WORD 
 7. טופס הצעת פרוייקט במגמה לאדריכלות – קובץ WORD
 8. טופס הצעת פרוייקט במגמה לאדריכלות נוף –  קובץ WORD
 9. טופס הצעת פרויקט בתעשיה פרקטיקום  קובץ WORD
 10. טופס הצעת פרויקט כללי  קובץ WORD