הגשת הצעת פרויקט-הנחיות וטפסים להורדה

     א. הצעת פרויקט –  כללי

 1. הצעת הפרויקט תבוצע ע"י הסטודנט לפי נהלי מה"ט.
 2. ההצעה תכלול פרטים אישיים, פרטי המנחה ,ופרטים על נושא הפרויקט.
 3. על ההצעה יחתום הסטודנט, המנחה, ומרכז המגמה.
 4. הצעת הפרויקט תקפה לשנה אחת בלבד מתאריך אישורה ע"י מדור פרויקטים (עלות הארכת תוקף הצעה –  400 ש"ח לשנת הארכה).
 5. ניתן לשבץ סטודנט להגנת פרויקט רק במידה ועברו 3 חודשים לפחות מתאריך אישור ההצעה ועד למועד השיבוץ להגנה.

    ב. הכנת הצעת הפרויקט – 

 1. יש להוריד קובץ הצעה ב – word בהתאם למגמה הרלוונטית מרשימת הטפסים המופיעה בסעיף ה.
  במידה ואין טופס ייחודי למגמה ,יש להוריד טופס כללי מס' 12.
 2. סטודנט המבצע התמחות מעשית בתעשייה (פרקטיקום)  – יש להוריד טופס הצעה מס' 10.
 3. יש למלא את ההצעה.
 4. יש לחתום על ההצעה ולהחתים את  המנחה ואת ראש המגמה.
 5. יש לשמור את ההצעה החתומה כקובץ PDF.

    ג. הגשת הצעת הפרויקט – 

 1. יש להגיש את הצעת הפרויקט באמצעות מילוי טופס מקוון להרשמה לפרויקט ליחיד / משותף  בקישור הבא :

     חשוב !!!  הצעה לא חתומה ע"י המנחה, ראש המגמה והסטודנט/ים  – לא תטופל!

     2. עם שליחת ההצעה יש לוודא הסדרת תשלום לפרויקט בהתאם למפורט מטה בסעיף ד'. 

     3. לאחר שליחת ההצעה והסדרת התשלום , ההצעה תיבדק ע"י מדור פרויקטים במכללה.

     4. הצעה אשר תאושר תחתם ע"י מדור פרויקטים ותשלח לסטודנט במייל תוך עד 21 ימי עבודה.

     ד. תשלום עבור פרויקט הגמר

      לפירוט עלויות ונהלי שכר לימוד לפרויקט הגמר יש להקיש על הקישור הבא  https://bit.ly/3EhoXQN

     ה. טפסי הצעת פרויקט להורדה לפי מגמות

 1. טופס הצעת פרויקט בעיצוב מדיה  קובץ WORD
 2. טופס הצעת פרויקט בתעו"נ ← קובץ WORD
 3. טופס הצעת פרויקט בהנדסה אזרחית ←  קובץ WORD
 4. טופס הצעת פרויקט בתכנון מבנים ← קובץ WORD
 5. טופס הצעת פרויקט במגמה לכימיה ←  קובץ WORD
 6. טופס הצעת פרויקט במגמה לתוכנה ← קובץ WORD   ; הנחיות להגשת הצעה בתוכנה  להורדת קובץ WORD 
 7. טופס הצעת פרויקט במגמה לאדריכלות ← קובץ WORD
 8. טופס הצעת פרויקט במגמה לאדריכלות נוף ←  קובץ WORD
 9. טופס הצעת פרויקט במגמה לבקרה ואוטומציה ←  קובץ WORD
 10. טופס הצעת פרויקט בתעשיה פרקטיקום ← קובץ WORD
 11. טופס הצעת פרויקט מכשור רפואי סטאז'קובץ WORD
 12. טופס הצעת פרויקט כללי קובץ WORD