מדור פרויקטי גמר

מדור פרויקטים

אודות

מדור פרויקטי גמר שוכן במדור חשבונות סטודנטים ומהווה את האמצעי המקשר בין הסטודנט לבין מה"ט בכל הנוגע לפרוצדורת הגשת הצעת פרויקט, הגשת הפרויקטים הסופיים ותיאום הגנות, תוך כדי ליווי פרטני ואישי של מנחה הפרויקט בפיקוח מרכז המגמה.

פרויקט הגמר נועד להוות אינטגרציה של החומר הנלמד במכללה, ודרכו מיישם הסטודנט את לימודיו. ביצוע פרויקט יתקיים במהלך השנה האחרונה ללימודים והוא תנאי הכרחי לקבלת הדיפלומה. אפשרות נוספת לביצוע עבודת גמר, שעל הסטודנט להגיש ולהיבחן עליה עם תום לימודיו, הוא התנסות מעשית של הסטודנט במפעל במסגרת הסטאג' המיועד לסטודנטים המשלבים לימודים ועבודה בתחום מקצוע הלימוד שלהם.

מהות הפרויקט או הסטאג' הוא תכנון, ביצוע, בנייה, הרכבה, מדידות, בדיקות וכו' של מכשיר, מתקן, מבנה, מכונה, מערכת אדם ומכונה, תת מערכת או מערכת (כולל ניתוח מערכות או נתונים קיימים), ברמה נאותה המצביעה על כושרו של ההנדסאי להשתמש ברכיבים, חומרים, מכשור מדידה, מעבדות, כלים ואמצעים, תקנים, דפי מפרט ונתוני יצרנים.

מעבר לשעות שנקבעו בתכנית הלימודים בנושא פרויקט גמר, יקבל כל סטודנט הנחיה נוספת. עבור הנחיה זו ישלם הסטודנט דמי הנחיה, כפי שיקבע כל שנה ע"י מה"ט. סטודנט יתחיל בעבודה על הפרויקט/הסטאז' רק לאחר קבלת אישור על הצעת הפרויקט או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז').

להלן קישורים למעבר לדף הנחיות להגשת הצעת פרויקט/ פרויקט גמר : 

סגל המדור

  • שעות קבלה

    קוגן גבריאלה


    עוזרת מנהלית מדור חשבונות סטודנטים ופרויקטים