פרויקט גמר

אודות

מדור פרויקטים

מדור פרויקטי גמר שוכן במדור חשבונות סטודנטים. מדור פרויקטים הנו הגורם המקשר בין הסטודנט לבין מה"ט בכל הנוגע לתהליך הגשת הצעת פרויקט, הגשת הפרויקט הסופית ותיאום מועד הגנת הפרויקט. כתיבת הצעת הפרויקט ופרויקט הגמר מתבצעת על ידי הסטודנט בליווי פרטני ואישי של מנחה הפרויקט ובפיקוח ראש המגמה. הגשת הצעת הפרויקט ופרויקט הגמר למה"ט מתבצעת ע"י הסטודנט באופן מקוון באמצעות מדור פרויקטים. 

» מידע והנחיות אודות פרויקט הגמר : 

סגל המדור

  • שעות קבלה

    קוגן גבריאלה


    עוזרת מנהלית מדור חשבונות סטודנטים ופרויקטים