סיוע כללי לסטודנטים

מילואים, הריון ועוד...

סיוע בעניינים אקדמיים ומנהליים

סטודנטים אשר נתקלים בבעיות פרטניות בנושאים שונים מול גורמי המכללה השונים: מגמות, מדורים – יכולים לפנות בכתב לדיקאנית הסטודנטים ואנו נעשה ככל יכולתנו לסייע בתיווך וגישור בין הצדדים. חשוב להדגיש כי דיקאנט הסטודנטים מטפל בפניות סטודנטים אישיות. במידה וישנן סוגיות קבוצתיות, שרלוונטיות לכלל הכיתה/המגמה – יש לפנות לממונה אקדמי בסוגיות אלו.

סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים

סטודנטים המשרתים במילואים מחויבים בתחילת כל שנת לימודים להעביר ליחידותיהם אישור רשמי המעיד על היותם סטודנטים.

על-פי תקנות צה"ל משכי השירות המותרים לסטודנטים הם:

  • סטודנטים הלומדים במכינות טכנולוגיות – 12 ימים בשנה אקדמית.
  • סטודנטים בשאר המגמות -21 ימים בשנה אקדמית.

שנה אקדמית נחשבת מה-1 לאוקטובר עד ל-31 ביולי, כאשר במהלך הפגרה ניתן לקרוא לסטודנט להשלמת התקופה עד למכסת השמ"פ המותרת, אלא אם הציג הסטודנט אישור לימודים בסמסטר קיץ.

על הסטודנטים המעוניינים בדחייה או בקיצור השירות לפנות ליועץ החינוכי בדיקנאט הסטודנטים למילוי טופס מתאים. הפנייה חייבת להיות אישית תוך שבוע ימים מיום קבלת הצו ולא יאוחר מ-45 יום לפני ההתייצבות למילואים. הבקשות יועברו לדיון בוולת"מ.

לסטודנטים שמשרתים במילואים בתקופת הלימודים והבחינות – יוענקו זכויות הקשורות לבחינות, עבודות ותרגילים, מעבדות, עזרה בהשלמת חומר לימודים, שיעורי עזר, תלושי צילום ועוד. כמו כן, יינתנו להם הקלות והתאמות על פי הכללים בתקנון מה"ט. פירוט בנושא ניתן לקבל אצל רכזת ההתאמות בדיקנאט.

סיוע לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון / חופשת לידה

יינתנו הקלות והתאמות בהתאם לנהלים ולכללים על פי תקנון זכויות הסטודנט במכללות מה"ט.
פירוט בנושא ניתן לקבל אצל רכזת ההתאמות בדיקנאט.

חדר הנקה

לרשות ציבור הסטודנטיות ועובדות המכללה ישנו חדר הנקה במכללה. החדר ממקום בבניין D  קומת קרקע במתחם מגמת אדריכלות ועיצוב פנים. מפתח לחדר ניתן לקבל במשרדי דיקנאט הסטודנטים בתמורה לדמי פיקדון.

מניעה וטיפול בהטרדה מינית

במכללה הטכנולוגית קיימת ועדה לטיפול ומניעת הטרדה מינית.
ניתן לפנות לקבלת סיוע אישי וחוות דעת מקצועית בנושא זה, תוך שמירה על דיסקרטיות. 
ניתן לעיין ולקבל צילום של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח 1998 ובתקנות למניעת הטרדה מינית בדיקנאט הסטודנטים ו/או באגודת הסטודנטים.

נציבת קבילות הסטודנטים:
גב' לירון זינו דיקאנית הסטודנטים

סגנית נציבת קבילות סטודנטים:
גב' אפרת הולצמן – מתאמת תכניות ותמיכה לסטודנטים

אגודת הסטודנטים

במכללה פועלת אגודת הסטודנטים, הנבחרת מידי שנה ע"י הסטודנטים ופועלת לרווחת הסטודנטים. האגודה מקיימת קשר עם הנהלת המכללה, דיקנאט הסטודנטים ועם ארגוני הסטודנטים במוסדות המקבילים.