דיווח והטמעת מערכות

המדור אחראי על תמיכה ועדכון מערכות הנתונים אשר בשימוש המכללה אשר פותחו והוטמעו לאורך השנים במכללה.  המדור עוסק בהטמעת מערכות במדורים השונים, לרבות הדרכות משתמשים ביחידות השונות בהתאם לאופקי ההתפתחות של המכללה עם מערכות מחשוב חדשות. כמו כן, אחראי המדור במתן הרשאות למשתמשים במערכות המידע והנתונים. 
תחומי הטיפול:

 • ניהול מצבת לומדים במה"ט וקשר עם גורמי חוץ בנושאי דיווח סטודנטים, דיווחי נוכחות, דיווחי ציונים
 • כתיבת יישומים הנלווים בהתאם לצורכי המדורים ופיתוח מערכי עזר לשיפור מערכת המכלול
 • יצאו  נתונים לחברות חיצוניות בהתאם לדרישות
 • הדרכות למרצים/ עובדים חדשים
 • פיתוח מערכי דוחות וניתוח הנתונים לשם שיפור השרות ושקיפות המידע
 • תמיכה למרצים בהפעלת יישומים שונים ותמיכה לעובדים המשתמשים בתוכנת מכלול
 • פיתוח מערך הבדיקות הממוחשבות של בחינות סמסטר
 • תפעול מערך סקרי ההוראה

סגל

 • שעות קבלה

  שטטר ויולטה


  ראש מדור הטמעת מערכות ודיווח
 • שעות קבלה

  פיסקוברובה יוליה


  רכזת מקצועית במגמה לתוכנה, מרצה ומתכנתת