עדכון חשוב לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה 03.06.20

עדכון חשוב לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה 03.06.20

בהמשך לעדכון שהועבר ב 01.06.20 לגבי המשך הוראה מקוונת לקורסים העיוניים והמשך הוראה פרונטאלית במכללה במעבדות, סדנאות, תגבורים בהתאם למערכת שעות.

הרינו לעדכן שלאחר הערכת המצב שבוצעה במכללה הוחלט שמערכת השעות המשולבת תימשך עד לסיום הסמסטר המתוכנן ב – 19.06.20, במקביל תתאפשר הגדלה הדרגתית של היקף ההוראה הפרונטאלית במכללה בהתאם להחלטת כל מרכז מגמה בשים לב לצרכי המגמה, גודל הכיתה ותוך שמירה קפדנית של הנחיות משרד הבריאות בהתאם לתו הסגול. ככול שיהיו שינויים במערכת שעות , תקבלו עדכון בנושא ממדור מערכת שעות וממרצה הקורס.

בימים הקרובים נסיים את עדכון לוח הבחינות הפנימיות במידע אישי לסטודנט, לוח הבחינות יכלול שינויים והתאמות לתקופה הנוכחית. כל מגמה תוציא הודעה נפרדת לסטודנטים של אותה מגמה. בשלב זה, ההתנהלות בין התאריכים 21.06.20-24.07.20  תימשך כמתוכנן במכללה עם דגש  על השלמת מעבדות , מרתונים לבחינות חיצוניות וקיום בחינות בהתאם לכללי משרד הבריאות.

ברצוננו להדגיש כי כל החלטה אשר מתקבלת במכללה לוקחת בחשבון את הבטחת הבריאות של הסגל והסטודנטים והעברה מיטבית של תכנית הלימודים כולל הכנת הסטודנטים לבחינות הממלכתיות של מה"ט.

 

להלן קישורים למסמכים הרלוונטיים לנושא :

  1. מסמך המפורט הכולל הנחיות לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה החל מה  03.06.20  –  https://bit.ly/3du4sld
  2. טופס הצהרת בריאות מקוון – https://bit.ly/35KRH2y

נא המשיכו בכל עת לעקוב אחר ההודעות באתר המכללה , בפייסבוק ובהודעות סמס.