יום הזכרון לגבורה ולשואה

אנו מציינים את יום הזכרון לגבורה ולשואה עת שונה, בעת בה משתולל בכל העולם וירוס הקורונה.

גם בעת הזאת, עת שגרת חיינו השתנתה, אנו מצוויםלזכור ולהנציח את זכרם של שישה מיליון היהודים שנרצחו בשואה.

לזכור את הניסיון המאורגן והמקיף ביותר להשמדתו של עם – עמנו, ומנגד לא לשכוח את ניסיונות ההתנגדות וסיפורי הגבורה ואת הסיוע של חסידי אומות העולם. נזכור ולא נשכח.