תשלום באמצעות אתר המכללה

לציבור הסטודנטים

הריני להודיעכם כי החל מהיום ניתן לשלם שכר לימוד ותשלומים נלווים באמצעות אתר המכללה באינטרנט.

לביצוע התשלום יש להיכנס למידע אישי  ­- דף חשבון – תשלומים.
יש לבחור את מהות התשלום חוב או יתרה, להקיש המשך לביצוע תשלום, ולמלא את פרטי כרטיס האשראי. לאחר ביצוע התשלום ישלח אישור למייל של הסטודנט.
לביצוע תשלום לחודש הקרוב יש להיכנס לדף חשבון – תשלומים עתידיים.
לבדוק את הסכומים הנדרשים לתאריך הקרוב. לחזור לתשלומים , לבטל את הסימון חוב ובמקומו למלא את הסכום לחודש הקרוב בעמודה סכום אחר.
לקבלת עזרה ניתן לפנות למדור חשבונות סטודנטים טל 08-6462268

 ב ב ר כ ה

מדור חשבונות סטודנטים