תקנון

תקנון לשימוש באתר האינטרנט

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר המכללה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר המכללה ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת המכללה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת המכללה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר המכללה או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. הרישום באתר המכללה הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום או התשלום המקוון ולצורך הקשר השוטף עם המדורים הרלוונטיים במכללה.
 7. אין לפרסם או להעביר באמצעות אתר המכללה כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 8. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות אתר המכללה. הנהלת המכללה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין הגולשים.
 9. אין לעשות באתר המכללה כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 10. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת המכללה אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את ציבור המתעניינים, הנרשמים או שולחים את פרטיהם למכללה.
 11. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם גולשים האחרים באתר המכללה, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת המכללה כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 12. בכוונת הנהלת המכללה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת המכללה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת המכללה להפסיק את השימוש באתר המכללה מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר המכללה הם של הנהלת המכללה.
 14. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 15. על התקנון יחול הדין הישראלי.

 

הנהלת המכללה הטכנולוגית באר שבע