שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום א' 23.10.2022

סטודנטים יקרים,
ברכותינו על בחירתך ללמוד לקראת תואר הנדסאי במכללה הטכנולוגית באר שבע.
הננו שמחים להודיעכם כי שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום א' 23.10.2022.
שימו לב,
  • הלימודים בשנה א' (מסלול יום, מסלול משולב) יתקיימו בהתאם למערכת השעות המפורסמת במידע אישי לסטודנט.
  • ביום ראשון 23.10.2022 בין השעות 14:15 – 11:45 יערך הפנינג  מטעם אגודת הסטודנטים. הלימודים יתחדשו החל מהשעה 14:15 לאחר סיום ההפנינג בהתאם למערכת השעות.
  •  תלמידי שנה ב' וג', הלימודים יתקיימו החל מהשעה 8:15 על פי מערכת השעות המפורסמת במידע אישי לסטודנט.
להלן מועדי שיחות הפתיחה עם ראשי המגמות לשנה א' תשפ"ג בלבד:
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת EXTRA!