שנה EXTRA טובה!

אנו מאחלים לכל ציבור הסטודנטים,
סגלי ההוראה והסגל המנהלי ושותפינו הרבים,
שנה אקסטרה מוצלחת,
שנה אקסטרה שמחה,
שנה אקסטרה טובה!
חג שמח🍷💙