שינויים בשקלול ציון המגן וציון הבחינה, בבחינות הגמר הממלכתיות