שינויים במילגת חיילים משוחררים

לידיעת ציבור הסטודנטים חיילים משוחררים 

החל משנה"ל תשע"ח בנוסף לתנאי הזכאות הידועים, התקבלו מספר שינויים בקבלת זכאות למלגת חיילים משוחררים .

  1. חייל משוחרר שהינו חייל בודד, או משרת מילואים פעיל (מי ששירת בפועל במילואים  21 יום לפחות ב- 3 השנים האחרונות) , זכאי למלגת חיילים משוחררים עד 10 שנים מיום השחרור. חייל משוחרר שעברו 5 שנים מיום חרורו מצה"ל ועומד בקריטריון הנ"ל , יוכל לפנות למדור חשבונות סטודנטים לקבלת המלגה.
  2. חייל משוחרר שהחל לימודיו במכללה 3 חודשים טרם שחרורו מצה"ל, באם קיבל מצה"ל אישור להתחיל לימודים, יוכל לפנות למדור חשבונות סטודנטים לקבלת המלגה.
  3. חייל משוחרר שתם מועד זכאותו למלגת חיילים משוחררים ביום תחילת הלימודים בפועל, אך במועד הרישום שלו היה טרם תום הזכאות, יוכל להגיש בקשה לקבלת המלגה לקרן. יש לפנות למדור חשבונות סטודנטים בנושא.

האמור מתייחס ללומדי המכינה, ולומדי הנדסאים שנה א ושנה ב.

בכבוד רב,
אסתר אקוע
רמ"ד חשבונות סטודנטים