רישום הנדסאים אשר סיימו לימודים בהסתדרות ההנדסאים בישראל

בימים אלו מבצעת הסתדרות ההנדסאים בישראל, רישום של הנדסאים אשר סיימו את לימודיהם במכללה בשנים האחרונות בעקבות חקיקת חוק ההנדסאי קיימת חשיבות עליונה להכיר ולהיות מודע לזכויות ולהטבות להם זכאים חברי הסתדרות ההנדסאים.

לפרטים ולהרשמה בטלפון 08-6463074