ריענון נהלים בזמן קורונה – סטודנטים

ציבור הסטודנטים שלום רב,

הנכם מתבקשים להמשיך ולהקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות :

  • יש לעטות מסכות בכל מתחם המכללה, כולל מעבדות וכיתות לימוד.
  • יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בכל שטח המכללה וגם במעבדות וגם בכיתות לימוד.
  • יש לשמור על כללי היגיינה ולהגיע למכללה עם הצהרת בריאות חתומה.

ניתן למלא את הצהרה מקוונת בקישור :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_OeUxTweasoKXZ-CncqFeVL32iO7Y_eNpuzB_1CjS0FunIA/viewform

בריאות לכולם,

איגור שטיין ממונה קורונה.