קיום בחינות ממלכתיות ובחינות סמסטר במכללה הטכנולוגית באר שבע

סגל וסטודנטים יקרים,

 

בהמשך להודעות המופצות בתקשורת ועל פי ההנחיה שקיבלו המכללות הטכנולוגיות ממה״ט, הבחינות הממלכתיות במסלולי ההנדסאים יתקיימו כסדרם בהתאם להנחיות צו הבריאות .

כפועל יוצא גם בחינות הסמסטר הפנימיות במתכונת שנקבעה בכל מגמה יתקיימו על פי המתוכנן ובהתאם להנחיות משרד הבריאות .

במידה ויחולו שינויים בהנחיות נעדכן בהתאם .

 

https://news.walla.co.il/break/3370454