צפיה בציוני בחינות חיצוניות ומחברות בחינה סרוקות באתר מה"ט

מה"ט מאפשר צפיה בציוני בחינות חיצוניות + צפיה במחברת סרוקה באתר מה"ט בעזרת קוד אישי אותו ניתן לקבל באתר מה"ט בקישור הבא החל משנת תשע"ג:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C030FB4A-A695-4FAB-9DC6-28043284E8D6.htm

סטודנט אשר יכנס למערכת הציונט בעזרת הקוד האישי שקיבל באמצעות אתר מה"ט ומופיע לו ציון סופי יוכל ללחוץ על האייקון המופיע בעמודת "מחברת הבחינה" ולצפות במחברת הסרוקה,

הצפייה במחברת תתאפשר תוך שלושה ימים מפרסום הציונים ורק במידה וישנו ציון סופי. כל סטטוס אחר (ועדת משמעת, פער בבדיקה) לא יאפשר צפייה במחברת הבחינה (האייקון לא יופיע).

  • מחברת הבחינה תשלחנה למכללה לאחר הסריקה.
  • בבחינות אשר הסטודנטים ענו בגוף השאלון, השאלון ייסרק אף הוא.
  • בבחינות מעשיות אשר אין בהן מחברות בחינה – לא תופיע מחברת הבחינה (כגון: עבודה מעשית בצילום, אולפן הפקות וכו').
  • ערעורים יוגשו כמקובל בצרוף העתק מהמחברת הסרוקה באמצעות מנהל הסטודנטים לא יאוחר מ- 14 יום ממועד פרסום המחברות הסרוקות

סטודנט המעוניין לערער על תוצאות הבחינה החיצונית של מה"ט נדרש:

  1. לשלם בבנק הדואר לחשבון מס' 0-07612-2 לזכות משרד התעשיה המסחר והתעסוקה עבור מה"ט מח' בחינות סך של 75 ש"ח.
  2. להדפיס את מחברת הבחינה הסרוקה מאתר מה"ט.
  3. להציג במנהל הסטודנטים את הקבלה על התשלום + מחברת סרוקה.
  4. במידה ומרצה המקצוע יחליט שיש מקום לערעור, תשלח מחברת הבחינה לבדיקה חוזרת במה"ט.