עדכון לציבור הסטודנטים

עדכון לציבור הסטודנטים ,

 

בתאריך 17.06.2020 אושרו תקנות לגביית אגרת בחינות מה"ט.

החל מיום האישור יגבו סכומי אגרת בחינות כמפורט:

עלות הגנת פרויקטים הופחתה מ- 300 ₪ ל – 200 ₪.

עלות רישום מאוחר לבחינות חיצוניות הופחתה מ- 300 ₪ ל- 200 ₪.

עלות ערעור על ציון בחינה הופחתה מ- 75 ₪ ל- 36 ₪ .

עלות רישום לבחינות חיצוניות נותרה 200 ₪ (אין שינוי).