עדכון לציבור הסטודנטים

הודעה  לסטודנטים

בהמשך להסרת המגבלות על הגעה למוסדות חינוך והשכלה, אנו שמחים להודיע שהמכללה ממשיכה בתהליכי חזרה להוראה פרונטאלית מלאה.

החל מה – 21.04.21  תתאפשר הגעה של כלל הסטודנטים ללא מגבלות הן לשיעורים עיוניים והן לשיעורי מעבדה.

בשלב זה ובהתאם להחלטת ועדת ההוראה המגמתית יתאפשרו בחלק מצומצם של הקורסים שיוגדרו מראש, הוראה מקוונת, הודעות על כך יופצו באמצעות מזכירות המגמה ומדור מערכת שעות לכל מגמה בנפרד (ככול שלא התקבלה הודעה ממשיך המצב הנוכחי).